Finansinis skaidrumas

Pagrindiniai 2019 m. pirmo pusmečio rezultatai

5000
klientai

49.38 M
bendras turtas

28.19 M
paskolų portfelis

7.11 M
nuosavas kapitalas

16.60%
kapitalo pakankamumas

239.97%
LCR

Visos finansinės ataskaitos

2019
I ketvirčio rezultatai 2019.03.31

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

2070

Grynieji pinigai

21

Lėšos centriniame banke

1455

Lėšos bankuose

594

Prekybai laikomas finansinis turtas

-

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

43 667

Skolos vertybiniai popieriai

12 870

Paskolos

30 797

Investicinis turtas

2 347

Ilgalaikis materialusis turtas

1 999

Nematerialusis turtas

90

Kitas turtas

263
Turto iš viso:
50 436

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
43 626

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

43 449

Depozitai

43 449

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

-

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

177
Akcininkų nuosavybė
6 810

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kaspitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

58

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

11

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

47
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
50 436

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

663

Palūkanų sąnaudos

(206)

Grynosios palūkanų pajamos

457

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

76

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(67)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

9

Kitos veiklos pajamos

13

Veiklos pajamų iš viso

479

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(105)

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

374

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(216)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(28)

Kitos veiklos sąnaudos

(115)

Veiklos sąnaudų iš viso

(359)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

15

Pelno mokesčio sąnaudos

(4)
Grynasis pelnas (nuostolis)
11

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

1 262

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

3,94
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0,08

Nuosavybės grąža, %

0,67
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

15,52

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

201,97

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

22,42

Per 2019 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

Pusmečio rezultatai 2019.06.30

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

 6 690

Grynieji pinigai

 22

Lėšos centriniame banke

 5 580

Lėšos bankuose

1 088

Prekybai laikomas finansinis turtas

-

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

  37 408

Skolos vertybiniai popieriai

9 220

Paskolos

28 188

Investicinis turtas

3 129

Ilgalaikis materialusis turtas

1 836

Nematerialusis turtas

98

Kitas turtas

213
Turto iš viso:
49 374

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
 42 266

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

41 949

Depozitai

41 859

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

90

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

317
Akcininkų nuosavybė
7 108

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kaspitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

=

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

356

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

309

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

47
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
 49 374

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

 1 307

Palūkanų sąnaudos

(404)

Grynosios palūkanų pajamos

903

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

169

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(69)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

100

Kitos veiklos pajamos

66

Veiklos pajamų iš viso

1 069

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

142

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

1 211

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(466)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(58)

Kitos veiklos sąnaudos

(324)

Veiklos sąnaudų iš viso

(848)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

363

Pelno mokesčio sąnaudos

(54)
Grynasis pelnas (nuostolis)
309

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

1 119

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

3,82
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1,21

Nuosavybės grąža, %

9,53
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

16,60

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

239,97

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

23,88

Per 2019 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

2018

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.