„Mano bankas" pristato 1 pusmečio rezultatus

2022 August 03

„Mano bankas" pristato 1 pusmečio rezultatus

AB „Mano bankas“  turtas š. m. pirmąjį pusmetį išaugo iki 162,9 mln. Eur – tai 78 proc. daugiau nei tokiu pačiu laikotarpiu pernai. Paskolų portfelis išaugo iki 76,8 mln. Eur – tai 70 proc. daugiau nei 2021 m. I pusm. Banko bendrosios veiklos pajamos 2022 m. I pusmetį pasiekė 3,2 mln. Eur ir augo 41 proc., palyginti su analogišku rodikliu prieš metus, o neaudituotas pelnas pasiekė 761 tūkst. Eur –  dukart (101 proc.) daugiau nei tokiu pačiu laikotarpiu pernai.

Paskolų portfelio augimą paspartino Europos investicijų fondo garantijos

Banko generalinio direktoriaus Povilo Sadaunyko teigimu, paskolų portfelio ir pajamų augimui didžiausios įtakos turėjo efektyviai panaudotos Europos investicijų fondo (EIF) garantijos. Per pirmuosius aštuonis bendradarbiavimo su EIF mėnesius buvo sudaryta sutarčių dėl paskolos už daugiau kaip 48 mln. Eur.

„Dirbome sparčiai ir nuosekliai – siūlėme papildomas finansavimo galimybes jau esamiems klientams, kurių poreikio anksčiau, neturėdami EIF garantijų, negalėjome visiškai patenkinti. Taip pat pritraukėme naujų klientų, ypatingą dėmesį skirdami atsinaujinančios energetikos srityje dirbančių įmonių finansavimui“, –  sako P. Sadaunykas.

Didėja mokėjimų verslo indėlis banko pajamoms

Per pirmą 2022 m. pusmetį pajamos iš mokėjimų verslo išaugo 74 proc. Augimą lėmė didesnės banko verslo klientų mokėjimų apimtys.

P. Sadaunykas papildo: „Dirbdami su sąlyginai nedideliu skaičiumi verslo klientų sugebame įsiklausyti į jų pageidavimus ir savo produktus pritaikyti prie klientų poreikių. Šiemet įdiegėme aplikacijų programavimo sąsają (API), skirtą mokėjimas atlikti. Taip pat kartu su kitais didžiaisiais Europos bankais, mokėjimo sistemos TARGET2 dalyviais, atliekame paruošiamuosius darbus, susijusius su mokėjimo sistemos TARGET2 atnaujinimu.“

Pasiekti efektyvumo rodikliai – vieni aukščiausių rinkoje

 „Mano banko“ turto grąža išaugo nuo 0,89 iki 1,12, nuosavybės grąža – nuo 9,69 iki 16,49 palyginus 2022 m. pirmą pusmetį su tokiu pačiu laikotarpiu pernai.

„Esame patenkinti turto ir nuosavybės grąžos rodikliais, kurie yra vieni aukščiausių rinkoje. Jie rodo, kad sugebame augti tvariai“, – sako P. Sadaunykas.