Dėl atnaujintos terminuoto indėlio sutarties bendrosios dalies

2022 March 01

Dėl atnaujintos terminuoto indėlio sutarties bendrosios dalies

Informuojame, kad AB „Mano bankas“ atnaujino terminuoto indėlio sutarties bendrąją dalį, kuri naujai sudarytoms terminuotų indėlių sutartims bus taikoma nuo 2022 m. kovo 1 d. (toliau – bendroji dalis). Klientams, sudariusiems terminuotų indėlių sutartis iki 2022 m. kovo 1 d., atnaujinta bendroji dalis įsigalioja per 30 dienų nuo klientų informavimo dienos. 

Atkreipiame dėmesį, kad esminės terminuotų indėlių sutarčių sąlygos (palūkanų dydis, indėlio terminas ir kt.), kuriomis esate sudarę terminuotų indėlių sutartis, nėra keičiamos ir išlieka tokios pačios. 

Su terminuoto indėlio sutarties bendrosios dalies sąlygomis galite susipažinti banko padalinyje, interneto puslapyje https://mano.bank/privatiems/teisine-informacija 
bei https://mano.bank/verslui/teisine-informacija.

Jei nesutinkate su atnaujintomis terminuoto indėlio sutarties bendrosios dalies sąlygomis, turite teisę iki 2022 m. kovo 1 d. sudarytas terminuoto indėlio sutartis nutraukti šiose sutartyse nustatyta tvarka ir terminais.

Jeigu turėsite papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu 8 5 240 9389 arba elektroniniu paštu support@mano.bank.