Kvietimas teikti pasiūlymus finansinių ataskaitų auditui

2023 March 20

Kvietimas teikti pasiūlymus finansinių ataskaitų auditui

„Mano bankas" kviečia teikti pasiūlymus Banko 2023, 2024 ir 2025 finansinių ataskaitų auditui. 

Tikslas: išrinkti audito įmonę Banko finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, auditui už 2023 ir 2024 metus, taip pat, esant poreikiui už 2025 metus, atlikti. 

Pasiūlymus gali teikti audito įmonės, esančios Apskaitos, audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos „Audito įmonių sąraše" ir neturinčios galiojančių drausminių nuobaudų.

Pageidautina, kad siūlymus teikiančios audito įmonės turėtų žinių ir patirties, leidžiančios vertinti finansinių paslaugų verslą ir šiam verslui būdingas rizikas.

Perkamos paslaugos:

1. AB „Mano bankas“ finansinių ataskaitų už 2023 ir 2024 metus, ir esant poreikiui už 2025 metus, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, auditas. Audito rezultatai – auditoriaus išvada lietuvių ir anglų kalbomis ir audito ataskaita lietuvių kalba.

2. AB „Mano bankas“ tarpinių finansinių ataskaitų už 2023 m. pirmą pusmetį peržiūra, vadovaujantis 2410-uoju Tarptautinės Peržiūros standartu. Peržiūros rezultatas - peržiūros išvada lietuvių kalba.

Paslaugų pasiūlymai pateikiami el. pašto adresu hello@mano.bank iki 2023 m. kovo 23 d.

Klausimus spręsti telefono numeriu: +370 613 67637.

Visa informacija apie Banką skelbiama Banko interneto svetainėje www.mano.bank.