„Mano bankas" stiprina pinigų plovimo prevencijos kontrolę

2022 October 26

„Mano bankas" stiprina pinigų plovimo prevencijos kontrolę

2021 m. spalio – lapkričio mėn.  Lietuvos bankas (LB) atliko planinį „Mano banko“ inspektavimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos reikalavimų vykdymo klausimais.

2022 m. spalio 20 d. LB Valdyba, išanalizavusi inspektavimo ataskaitą, nusprendė pritaikyti poveikio priemonę „Mano bankui“ ir skyrė 165 tūkst. Eur baudą bei įpareigojo iki 2023 m. balandžio 1 d. pateikti nepriklausomo auditoriaus išvadą, kuri patvirtintų, kad trūkumai yra ištaisyti ir banko veikloje įdiegtos tinkamos ir veiksmingos PPTF prevencijos priemonės.

Absoliuti dauguma LB nustatytų trūkumų buvo pradėti taisyti nelaukiant inspektavimo pabaigos. Išsamus trūkumų šalinimo planas dar sausio mėnesį buvo pateiktas Lietuvos bankui ir įgyvendintas iki Lietuvos bankui priimant sprendimą skirti poveikio priemonę.

Klientams ir verslo partneriams svarbu žinoti, kad LB nenustatė kritinių veiklos trūkumų, kurie turėtų neigiamo poveikio banko veiklai. LB skirta bauda „Mano banko“ veiklos tęstinumui, suplanuotai plėtrai ir paslaugų teikimui neigiamos įtakos neturės.

Suprantame Lietuvos banko dėmesį rinkos dalyvių veiklai ir palankiai vertiname pateiktas pastabas. Per 26 veiklos metus atitikties kultūros stiprinimas ir prevencijos procesų tobulinimas buvo vienas iš nuolatinių „Mano banko“ prioritetų. Kasmet didiname investicijas į atitikties užtikrinimą banke, vien 2022 m. atitikties funkcijai bei PPTF rizikų valdymui skirtas biudžetas iki metų pabaigos viršys pernykštį daugiau nei dvigubai.

Esame įsitikinę, kad tolesnis paslaugų teikimas laikantis įstatymų reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvos banko lūkesčius bankui leidžia jaustis tvirtai, o klientai ir verslo partneriai tai įvertins teigiamai.

„Mano bankas“ veiklą vykdo pelningai ir vykdo visus LB nustatytus normatyvus. Banko bendrosios veiklos pajamos 2022 m. I pusmetį pasiekė 3,2 mln. Eur ir augo 41 proc., palyginti su analogišku rodikliu prieš metus, o neaudituotas pelnas pasiekė 761 tūkst. Eur –  dukart (101 proc.) daugiau nei tokiu pačiu laikotarpiu pernai.