Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir naujai išleidžiamos akcijos

2023 November 07

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir naujai išleidžiamos akcijos

2023-11-06 AB „Mano bankas“ visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 4 725 924 EUR iki 4 948 608 EUR. Bendrovės įstatinis kapitalas yra didinimas išleidžiant 7 953 privilegijuotąsias vardines Bendrovės akcijas. Išsami informacija apie akcijų emisiją bei akcijų įsigijimo sąlygas esamiems akcininkams ir investuotojams  pateikiama žemiau nurodytame informaciniame dokumente.

Kontaktinis asmuo – Svajūnas Verbickas, el. p. legal@mano.bank, tel. Nr. +370 61855688.

1. AB „Mano bankas“ privilegijuotųjų vardinių akcijų siūlymo informacinis dokumentas.

2. 2023-11-06 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.