Įkainiai

Rezidentai Nerezidentai
Banko sąskaita
Banko sąskaitos atidarymas Nemokamai
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas Nemokamai
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas internetu Nemokamai
Sąskaitos išrašas banke padalinyje (1 kartą/metus nemokamai) 5€
Mokestis už lėšų likučių EUR laikymą  sąskaitoje1 (mokestis apskaičiuojamas
už visas kliento lėšas viršijančias 1 mln. EUR)
0,5 % / 360 d.2  
Neaktyvios sąskaitos aptarnavimo mokestis3 1€/ mėn.

 

Naujiems klientams nuo 2021-05-20 įsigalios šie nauji mokesčiai4:

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje5 0,50 % / 360 d.
Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje6 1,00 % / 360 d.

 

1Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vieno kliento sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

2Šis mokestis esamiems klientams galios iki 2021-07-20.

3Neaktyvi sąskaita – tai banko sąskaita, kurioje ilgiau nei 12 mėnesių nebuvo atlikta jokia mokėjimo operacija (įskaitant inicijuotus mokėjimus ar gautus mokėjimus). Mokestis nėra taikomas klientams, kurie Banke laiko terminuotą/kaupiamąjį indėlį ar turi paskolą.

4Mokesčiai asmenims, tapusiems klientais iki 2021-05-19 įsigalios nuo 2021-07-20.

5Mokestis taikomas, kai kliento lėšų bendras likutis EUR valiuta viršija 1 mln. EUR. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų EUR valiuta visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

6Mokestis taikomas kai kliento lėšų, kurių valiuta ne EUR, bendras likutis viršija 1 mln. EUR ekvivalentą, apskaičiuotą pagal Europos Centinio banko skelbiamą Euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų ne EUR valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

Banko paslaugų ir operacijų įkainiai privatiems asmenims rezidentams nuo 2022-09-30

Banko sąskaitos atidarymas Nemokamai
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas Nemokamai
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5€
Mokestis už lėšų likučių eurais laikymą sąskaitoje1 0,5 % / 360 d.
Mokestis už lėšų likučių kita valiuta laikymą sąskaitoje2 1,00 % / 360 d.
Neaktyvios sąskaitos aptarnavimo mokestis3 1€/ mėn.

1Mokestis taikomas, kai kliento lėšų bendras likutis eurais viršija 1 mln. eurų. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos. 

2Mokestis taikomas, kai kliento lėšų kitomis valiutomis bendras likutis viršija 1 mln. eurų ekvivalentą, apskaičiuotą pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Neaktyvi sąskaita – tai banko sąskaita, kurioje ilgiau nei 12 mėnesių nebuvo atlikta jokia mokėjimo operacija (įskaitant inicijuotus mokėjimus ar gautus mokėjimus). Mokestis nėra taikomas klientams, kurie Banke turi terminuotą indėlį ar paskolą.
 

Mokėjimai internetu

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų                Nemokamai
Mokėjimai euro zonoje (SEPA)     Nemokamai
Gauto tarptautinio mokėjimo įskaitymas     5€/vnt.
Ateinančio tarptautinio mokėjimo atšaukimas, gražinimas arba duomenų
koregavimas/pakeitimas (atšaukiant tarptautinį mokėjimo pervedimą, jo
vykdymo metu atlikta valiutos konversija neatšaukiama)
    50€ + užsienio banko mokesčiai

Išeinantys mokėjimai

Tarptautiniai mokėjimai EUR, USD, CAD, AUD, CHF valiutomis 20€
Tarptautiniai mokėjimai GBP valiuta 10€
Tarptautiniai mokėjimai PLN, DKK, SEK, NOK valiutomis 5€
Išeinančio tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas
(valiutos konversija neatšaukiama)
50€ + užsienio banko mokesčiai
SEPA išeinančio mokėjimo atšaukimas bei tyrimas Kliento prašymu
ir SEPA mokėjimo gražinimas siuntėjo bankui
20€
Priverstinis lėšų nurašymas 2€

Visi tarptautiniai mokėjimai atliekami SHA (bendri mokesčiai) pagrindu: mokėtojas - jūs mokate mano.bank mokesčius, o gavėjas sumoka gavėjo banko nustatytus mokesčius. Taigi gavėjas gaus mokėjimą atėmus visus tarpininkų bankų nustatytus mokesčius.

 

Nuo 2022-09-30

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max. 15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.   

Mokėjimai padalinyje

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2€
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) 2€
   
Tarptautiniai mokėjimai, atliekami Banko padalinyje* (mokesčio tipas - SHA):  
EUR, USD, CAD, AUD, CHF 30€
PLN, DKK, NOK, SEK, GBP 20€
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama) 50€ + užsienio banko mokesčiai

*Mokėjimai, kurie pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., yra įvykdomi tą pačią dieną. Mokėjimai, pateikti po 14.00 val., yra įvykdomi sekančią Banko darbo dieną.

 

Nuo 2022-09-30

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2 €
SEPA mokėjimai 2 €
SWIFT mokėjimai 20 €

 Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max. 15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.   

 

Terminuoti indėliai
Terminas
Palūkanos
9 mėnesių** 0,65%
12 mėnesių 1,35%
18 mėnesių** 1,40%
24 mėnesių 1,70%
36 mėnesių 1,75%
48 mėnesių 1,80%
60 mėnesių 1,85%

* >=100 000 EUR term. indėliams gali būti taikoma individuali trukmė ir kainodara.

** Galioja tik automatiškai pratęsiamoms sutartims.

*** Maksimali term. indėlio suma vienam klientui yra 1M EUR.

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas
Patvirtinimo apie tarptautinį mokėjimą arba SWIFT kopijos išdavimas 15€
Papildomas mokėjimo patvirtinimas 2€
Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas 20€
Pažyma pajamų ir turto deklaracijai Nemokamai
Kitos pažymos ir raštai 15€
Išorės auditorių ataskaitos 50€

 

Nuo 2022-09-30 

Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas 50 €
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + užsienio banko mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Pažyma pajamų ir turto deklaracijai Nemokamai
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 15 €
Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas 0.8% (min. 2€)1
Įmokėjimas Banko skyriuje kai suma lygi arba neviršija 8000€/dieną 2€2
Įmokėjimas Banko skyriuje nuo 8 000€/dieną 0.05%2

1Grynaisiais pinigais įneštų terminuotųjų indėlių, kurių sutartys sudarytos iki 2018 03 14 (imtinai), lėšoms įkainis netaikomas.

2Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto/kaupiamojo indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

 

Nuo 2022-09-30

Grynųjų pinigų išėmimas5 1% nuo sumos (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas6 0,2% nuo sumos (min. 5 €)

5Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

6Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas. 

Ilgalaikis kreditas
Sutarties sudarymo mokestis 1% min. 300€
Sutarties sąlygų keitimo mokestis 0.5% min. 200€
Įsipareigojimo mokestis Nuo 0,8% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra 180€
Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą Nuo 50€/vnt.
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui Min. 150€
Grąžinimas anksčiau nustatyto termino Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, max. 3% nuo grąžinamo kredito
Refinansavimas Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, max. 3% nuo grąžinamo kredito
Mėnesinis administravimo mokestis 5€/mėn.
Kredito išmokėjimas* 5€
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30€
Raštų, sutikimų išdavimas 40€
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas 50€
Delspinigiai Max. 0,05%/d., raginimai SMS žinute, raštu įskaičiuoti

*Kredito išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

Nuo 2022-09-30

 

Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 300  € 
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 200 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
Įsipareigojimo mokestis:  
Fiziniams asmenims, kai kreditas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Nuo 0,6% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Fiziniams asmenims,  kai kreditas verslo ar profesinėms reikmėms Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui:  
Fiziniams asmenims, kai kreditas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Min. 150  € 
Fiziniams asmenims, kai kreditas verslo ar profesinėms reikmėms Min. 250  €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino:  
Fiziniams asmenims verslo ar profesinėms reikmėms 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 200 €
Fiziniams asmenims, kai kreditas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, bet ne daugiau kaip 3% grąžinamo kredito ar jo dalies sumos.
Kredito refinansavimas:  
Fiziniams asmenims verslo ar profesinėms reikmėms 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 300 €
Fiziniams asmenims, kai kreditas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, bet ne daugiau kaip 3% grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 5 €/mėn.
Kredito išmokėjimo mokestis2 5 €/mėn.
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas 40 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo (fiziniams asmenims, kai kreditas verslo ar profesinėms reikmėms) 40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas  
Delspinigiai: 50 €
Fiziniams asmenims verslo ar profesinėms reikmėms Max. 0,05%/d.
Fiziniams asmenims, kai kreditas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms (į šį dydį įskaičiuojami ir apmokestinami raginimai SMS žinute, raštu) Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo.    

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

Komercinės paskirties paskola
Sutarties sudarymo mokestis 1% min. 300€
Sutarties sąlygų keitimo mokestis 0,5% min. 200€
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1%
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra 180€
Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą 50€/vnt.
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui 1%, min. 200€
Grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 200€
Refinansavimas 2% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min 300€
Kredito išmokėjimas* 5€
Mėnesinis administravimo mokestis 5€
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30€
Raštų, sutikimų išdavimas 40€
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40€
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas 50€
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

*Kredito išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

Nuo 2022-09-30

Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 400  € 
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 300 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui  Min. 250  € 
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos
Kredito refinansavimas 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 500 € 
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 20 €/mėn. 
Kredito išmokėjimo mokestis2 20 €/mėn.
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas Nuo 50 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Garantijos išdavimas Nuo 0,5% nuo garantijos sumos,  min. 500 € 
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo. 

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).
 

Vartojimo kreditas
Palūkanos 7% - 48%*
Sutarties sudarymo mokestis internetu 0%
Sutarties sudarymo mokestis banko skyriuje 1% - 8%*
Mėnesinis sutarties administravimo mokestis 3% nuo kredito sumos išdėstant per kredito laikotarpį (min 7€/mėn.)*
Sutarties sąlygų keitimo mokestis Nuo 30€
Termino pratęsimo mokestis 30€
Išankstinio grąžinimo mokestis Nemokamai
Mokėjimo dienos pakeitimas 30€
Atidėjimo įforminimas 30€
Delspinigiai Max 0.05%/dieną

*BVKKMN neturi viršyti 100%

Nuo 2022-09-30

Palūkanos už kreditą (akcijinės ir/ar standartinės)

Nuo 7% iki 48%1

Sutarties sudarymo mokestis

netaikomas1

Mėnesinis sutarties administravimo mokestis

3% nuo kredito sumos, bet ne mažiau 7 €/mėn. išdėstant per pasirinktą kredito laikotarpį1
Sutarties sąlygų keitimo mokestis  Nuo 30 €
Termino pratęsimo mokestis 30 €
Išankstinio grąžinimo mokestis netaikomas
Mokėjimo dienos pakeitimas 30 €
Atidėjimo įforminimas 30 €
Delspinigiai Max. 0,05%/d.2

1BVKKMN neturi viršyti 100%; BVKKMN - Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma    

2Į šį dydį įeina ir apmokestinami raginimai SMS žinute, raštu    
 

Banko sąskaita
Banko sąskaitos atidarymas 100€
Duomenų patikra, identifikuojant klientą 200€
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas Nemokamai
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas internetu Nemokamai
Sąskaitos išrašas banke padalinyje (1 kartą/metus nemokamai) 5€
Mokestis už lėšų likučių EUR laikymą sąskaitoje1 (mokestis apskaičiuojamas už visas kliento lėšas viršijančias 1 mln. EUR) 0,5 % / 360 d.2 
Neaktyvios sąskaitos aptarnavimo mokestis3 1€/ mėn. 

 

Naujiems klientams nuo 2021-05-20 įsigalios šie nauji mokesčiai4:

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje5 0,50 % / 360 d.
Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje6 1,00 % / 360 d.

 

1Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vieno kliento sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

2Šis mokestis esamiems klientams galios iki 2021-07-20.

3Neaktyvi sąskaita – tai banko sąskaita, kurioje ilgiau nei 12 mėnesių nebuvo atlikta jokia mokėjimo operacija (įskaitant inicijuotus mokėjimus ar gautus mokėjimus). Mokestis nėra taikomas klientams, kurie Banke laiko terminuotą/kaupiamąjį indėlį ar turi paskolą.

4Mokesčiai asmenims, tapusiems klientais iki 2021-05-19 įsigalios nuo 2021-07-20.

5Mokestis taikomas, kai kliento lėšų bendras likutis EUR valiuta viršija 1 mln. EUR. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų EUR valiuta visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

6Mokestis taikomas kai kliento lėšų, kurių valiuta ne EUR, bendras likutis viršija 1 mln. EUR ekvivalentą, apskaičiuotą pagal Europos Centinio banko skelbiamą Euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų ne EUR valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

 

 

Nuo 2022-09-30

Banko sąskaitos atidarymas 100 €
Duomenų patikra, identifikuojant klientą 200 €
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas 5 €
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5€
Mokestis už lėšų likučių eurais laikymą sąskaitoje1 0,5 % / 360 d.
Mokestis už lėšų likučių kita valiuta laikymą sąskaitoje2 1,00 % / 360 d.
Neaktyvios sąskaitos aptarnavimo mokestis3 1 € / mėn.

1Mokestis taikomas, kai kliento lėšų bendras likutis eurais viršija 1 mln. eurų. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

2Mokestis taikomas, kai kliento lėšų kitomis valiutomis bendras likutis viršija 1 mln. eurų ekvivalentą, apskaičiuotą pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Neaktyvi sąskaita – tai banko sąskaita, kurioje ilgiau nei 12 mėnesių nebuvo atlikta jokia mokėjimo operacija (įskaitant inicijuotus mokėjimus ar gautus mokėjimus). Mokestis nėra taikomas klientams, kurie Banke turi terminuotą indėlį ar paskolą.

 

 

Mokėjimai internetu

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) Nemokamai
Gauto tarptautinio mokėjimo įskaitymas 5€/vnt.
Ateinančio tarptautinio mokėjimo atšaukimas, gražinimas arba duomenų
koregavimas/pakeitimas (atšaukiant tarptautinį mokėjimo pervedimą, jo
vykdymo metu atlikta valiutos konversija neatšaukiama)
50€ + užsienio banko mokesčiai

Išeinantys mokėjimai

Tarptautiniai mokėjimai EUR, USD, CAD, AUD, CHF valiutomis                      20€
Tarptautiniai mokėjimai GBP valiuta     10€
Tarptautiniai mokėjimai PLN, DKK, SEK, NOK valiutomis     5€
Išeinančio tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas
(valiutos konversija neatšaukiama)
                  50€ + užsienio banko mokesčiai
SEPA išeinančio mokėjimo atšaukimas bei tyrimas Kliento prašymu
ir SEPA mokėjimo gražinimas siuntėjo bankui
    20€
Priverstinis lėšų nurašymas     2€

Visi tarptautiniai mokėjimai atliekami SHA (bendri mokesčiai) pagrindu: mokėtojas - jūs mokate mano.bank mokesčius, o gavėjas sumoka gavėjo banko nustatytus mokesčius. Taigi gavėjas gaus mokėjimą atėmus visus tarpininkų bankų nustatytus mokesčius.

 

 

Nuo 2022-09-30

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 1 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max. 15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.   

Mokėjimai padalinyje

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2€
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) 2€
Tarptautiniai mokėjimai, atliekami Banko padalinyje* (mokesčio tipas - SHA):  
EUR, USD, CAD, AUD, CHF 30€ 
PLN, DKK, NOK, SEK, GBP 20€ 
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama) 50€ + užsienio banko mokesčiai 

*Mokėjimai, kurie pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., yra įvykdomi tą pačią dieną. Mokėjimai, pateikti po 14.00 val., yra įvykdomi sekančią Banko darbo dieną.

Nuo 2022-09-30

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2 €
SEPA mokėjimai 2 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max. 15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.   

Terminuoti indėliai
Terminas
Palūkanos
9 mėnesių** 0,65%
12 mėnesių 1,35%
18 mėnesių** 1,40%
24 mėnesių 1,70%
36 mėnesių 1,75%
48 mėnesių 1,80%
60 mėnesių 1,85%

* >=100 000 EUR term. indėliams gali būti taikoma individuali trukmė ir kainodara.

** Galioja tik automatiškai pratęsiamoms sutartims.

*** Maksimali term. indėlio suma vienam klientui yra 1M EUR.

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas
Patvirtinimo apie tarptautinį mokėjimą arba SWIFT kopijos išdavimas 15€
Papildomas mokėjimo patvirtinimas 2€
Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas 20€
Pažyma pajamų ir turto deklaracijai Nemokamai
Kitos pažymos ir raštai 15€
Išorės auditorių ataskaitos 50€

Nuo 2022-09-30 

Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas 50 €
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + užsienio banko mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Pažyma pajamų ir turto deklaracijai Nemokamai
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 15 €

 

Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas 0.8% (min. 2€)1
Įmokėjimas Banko skyriuje kai suma lygi arba neviršija 8000€/dieną 2€2
Įmokėjimas Banko skyriuje nuo 8 000€/dieną 0.05%2

1Grynaisiais pinigais įneštų terminuotųjų indėlių, kurių sutartys sudarytos iki 2018 03 14 (imtinai), lėšoms įkainis netaikomas.

2Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto/kaupiamojo indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

 

Nuo 2022-09-30

Grynųjų pinigų išėmimas5 1% nuo sumos (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas6 0,2% nuo sumos (min. 5 €)

5Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

6Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas. 

Ilgalaikis kreditas
Sutarties sudarymo mokestis 1% min. 300€
Sutarties sąlygų keitimo mokestis 0.5% min. 200€
Įsipareigojimo mokestis Nuo 0,8% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra 180€
Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą Nuo 50€/vnt.
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui Min. 150€
Grąžinimas anksčiau nustatyto termino Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, max. 3% nuo grąžinamo kredito
Refinansavimas Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, max. 3% nuo grąžinamo kredito
Mėnesinis administravimo mokestis 5€/mėn.
Kredito išmokėjimas* 5€
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30€
Raštų, sutikimų išdavimas 40€
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas 50€
Delspinigiai Max. 0,05%/d., raginimai SMS žinute, raštu įskaičiuoti

*Kredito išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

Nuo 2022-09-30

 

Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 300  € 
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 200 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
Įsipareigojimo mokestis:  
Fiziniams asmenims, kai kreditas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Nuo 0,6% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Fiziniams asmenims,  kai kreditas verslo ar profesinėms reikmėms Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui:  
Fiziniams asmenims, kai kreditas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Min. 150  € 
Fiziniams asmenims, kai kreditas verslo ar profesinėms reikmėms Min. 250  €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino:  
Fiziniams asmenims verslo ar profesinėms reikmėms 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 200 €
Fiziniams asmenims, kai kreditas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, bet ne daugiau kaip 3% grąžinamo kredito ar jo dalies sumos.
Kredito refinansavimas:  
Fiziniams asmenims verslo ar profesinėms reikmėms 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 300 €
Fiziniams asmenims, kai kreditas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, bet ne daugiau kaip 3% grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 5 €/mėn.
Kredito išmokėjimo mokestis2 5 €/mėn.
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas 40 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo (fiziniams asmenims, kai kreditas verslo ar profesinėms reikmėms) 40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas  
Delspinigiai: 50 €
Fiziniams asmenims verslo ar profesinėms reikmėms Max. 0,05%/d.
Fiziniams asmenims, kai kreditas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms (į šį dydį įskaičiuojami ir apmokestinami raginimai SMS žinute, raštu) Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo.    

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

Komercinės paskirties paskola
Sutarties sudarymo mokestis 1% min. 300€
Sutarties sąlygų keitimo mokestis 0,5% min. 200€
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1%
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra 180€
Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą 50€/vnt.
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui 1%, min. 200€
Grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 200€
Refinansavimas 2% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min 300€
Kredito išmokėjimas* 5€
Mėnesinis administravimo mokestis 5€
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30€
Raštų, sutikimų išdavimas 40€
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40€
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas 50€
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

*Kredito išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

Nuo 2022-09-30

Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 400  € 
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 300 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui  Min. 250  € 
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos
Kredito refinansavimas 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 500 € 
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 20 €/mėn. 
Kredito išmokėjimo mokestis2 20 €/mėn.
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas Nuo 50 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Garantijos išdavimas Nuo 0,5% nuo garantijos sumos,  min. 500 € 
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo. 

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).
 

Vartojimo kreditas
Palūkanos 7% - 48%*
Sutarties sudarymo mokestis internetu 0%
Sutarties sudarymo mokestis banko skyriuje 1% - 8%*
Mėnesinis sutarties administravimo mokestis 3% nuo kredito sumos išdėstant per kredito laikotarpį (min 7€/mėn.)*
Sutarties sąlygų keitimo mokestis Nuo 30€
Termino pratęsimo mokestis 30€
Išankstinio grąžinimo mokestis Nemokamai
Mokėjimo dienos pakeitimas 30€
Atidėjimo įforminimas 30€
Delspinigiai Max 0.05%/dieną

*BVKKMN neturi viršyti 100%

Nuo 2022-09-30

Palūkanos už kreditą (akcijinės ir/ar standartinės)

Nuo 7% iki 48%1

Sutarties sudarymo mokestis

netaikomas1

Mėnesinis sutarties administravimo mokestis

3% nuo kredito sumos, bet ne mažiau 7 €/mėn. išdėstant per pasirinktą kredito laikotarpį1
Sutarties sąlygų keitimo mokestis  Nuo 30 €
Termino pratęsimo mokestis 30 €
Išankstinio grąžinimo mokestis netaikomas
Mokėjimo dienos pakeitimas 30 €
Atidėjimo įforminimas 30 €
Delspinigiai Max. 0,05%/d.2

1BVKKMN neturi viršyti 100%; BVKKMN - Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma    

2Į šį dydį įeina ir apmokestinami raginimai SMS žinute, raštu