Įkainiai

Rezidentai Nerezidentai
Banko sąskaita
Banko sąskaitos atidarymas Nemokamai
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas Nemokamai
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5€
Mokestis už lėšų likučių eurais laikymą sąskaitoje1 0,5 % / 360 d.
Mokestis už lėšų likučių kita valiuta laikymą sąskaitoje2 1,00 % / 360 d.
Neaktyvios sąskaitos aptarnavimo mokestis3 1€/ mėn.

1Mokestis taikomas, kai kliento lėšų bendras likutis eurais viršija 1 mln. eurų. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos. 

2Mokestis taikomas, kai kliento lėšų kitomis valiutomis bendras likutis viršija 1 mln. eurų ekvivalentą, apskaičiuotą pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Neaktyvi sąskaita – tai banko sąskaita, kurioje ilgiau nei 12 mėnesių nebuvo atlikta jokia mokėjimo operacija (įskaitant inicijuotus mokėjimus ar gautus mokėjimus). Mokestis nėra taikomas klientams, kurie Banke turi terminuotą indėlį ar paskolą.
 

Mokėjimai internetu

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max. 15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.   

Mokėjimai padalinyje

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2 €
SEPA mokėjimai 2 €
SWIFT mokėjimai 20 €

 Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max. 15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.   

Terminuoti indėliai
Terminas
Palūkanos
1 mėnesio* 0,60 %
6 mėnesių* 1,45 %
12 mėnesių 3,80 %
18 mėnesių* 3,80 %
24 mėnesių 3,80 %
36 mėnesių 3,50 %
48 mėnesių 3,50 %
60 mėnesių 3,50 %

*Sudaryti 1, 6 ir 18 mėn. trukmės indėlių sutartis galima tik banko skyriuje Vilniuje, Moniuškos g. 27. 

Senjorams taikomas +0,02 % palūkanų priedas, sudarant terminuotojo indėlio sutartį banko skyriuje. 

Pasirinkus palūkanų išmokėjimą kas mėnesį, palūkanos mažinamos -0,20 %. 

Minimali įnašo suma - 500 EUR.

Maksimali terminuoto indėlio suma vienam klientui yra 500 000 EUR.

Terminuotiems indėliams virš 100 000 EUR gali būti taikoma individuali trukmė ir kainodara. 

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas
Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas 50 €
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + užsienio banko mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Pažyma pajamų ir turto deklaracijai Nemokamai
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 15 €
Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas5 1% nuo sumos (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas6 0,2% nuo sumos (min. 5 €)

5Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

6Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas. 

Ilgalaikis kreditas, skirtas asmeninėms ar namų ūkio reikmėms
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 300 € 
   
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 200 €
   
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
   
Įsipareigojimo mokestis Nuo 0,6% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
   
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
   
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT, sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso, sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
   
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
   
Sutikimas antriniam įkeitimui Min. 150  € 
   
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, bet ne daugiau kaip 3% grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
   
Kredito refinansavimas Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, bet ne daugiau kaip 3% grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
   
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 5 €/mėn.
Kredito išmokėjimo mokestis2 5 €/mėn.
   
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas 40 €
Hipotekos/įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Delspinigiai3 Ne daugiau 0,05%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo.    

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas, jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

3Į šį dydį įeina ir apmokestinami raginimai SMS žinute, raštu.

Ilgalaikis kreditas fiziniams asmenims, skirtas verslo reikmėms
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 300 € 
   
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 200 €
   
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
   
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
   
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
   
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT, sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso, sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
   
Įkeičiamo turto vertinimas, atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
   
Sutikimas antriniam įkeitimui  Min. 250  € 
   
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 200 € 
   
Kredito refinansavimas 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 300 € 
   
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 5 €/mėn. 
Kredito išmokėjimo mokestis2 5 €/mėn.
   
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas 40 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
Hipotekos/įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo. 

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas, jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).
 

Vartojimo kreditas

Palūkanos už kreditą (akcijinės ir/ar standartinės)

Nuo 7% iki 48%1

Sutarties sudarymo mokestis

netaikomas1

Mėnesinis sutarties administravimo mokestis

3% nuo kredito sumos, bet ne mažiau 7 €/mėn. išdėstant per pasirinktą kredito laikotarpį1
Sutarties sąlygų keitimo mokestis  Nuo 30 €
Termino pratęsimo mokestis 30 €
Išankstinio grąžinimo mokestis netaikomas
Mokėjimo dienos pakeitimas 30 €
Atidėjimo įforminimas 30 €
Delspinigiai Max. 0,05%/d.2

1BVKKMN neturi viršyti 100%; BVKKMN - Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma    

2Į šį dydį įeina ir apmokestinami raginimai SMS žinute, raštu    
 

Banko sąskaita
Banko sąskaitos atidarymas 100 €
Duomenų patikra, identifikuojant klientą 200 €
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas 5 €
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5€
Mokestis už lėšų likučių eurais laikymą sąskaitoje1 0,5 % / 360 d.
Mokestis už lėšų likučių kita valiuta laikymą sąskaitoje2 1,00 % / 360 d.
Neaktyvios sąskaitos aptarnavimo mokestis3 1 € / mėn.

1Mokestis taikomas, kai kliento lėšų bendras likutis eurais viršija 1 mln. eurų. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

2Mokestis taikomas, kai kliento lėšų kitomis valiutomis bendras likutis viršija 1 mln. eurų ekvivalentą, apskaičiuotą pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Neaktyvi sąskaita – tai banko sąskaita, kurioje ilgiau nei 12 mėnesių nebuvo atlikta jokia mokėjimo operacija (įskaitant inicijuotus mokėjimus ar gautus mokėjimus). Mokestis nėra taikomas klientams, kurie Banke turi terminuotą indėlį ar paskolą.

 

 

Mokėjimai internetu

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 1 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max. 15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.   

Mokėjimai padalinyje

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2 €
SEPA mokėjimai 2 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max. 15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.   

Terminuoti indėliai
Terminas
Palūkanos
1 mėnesio  0,60 %
6 mėnesių 1,45 %
12 mėnesių 3,80 %
18 mėnesių 3,80 %
24 mėnesių 3,80 %
36 mėnesių 3,50 %
48 mėnesių 3,50 %
60 mėnesių 3,50 %

*Sudaryti 1, 6 ir 18 mėn. trukmės indėlių sutartis galima tik banko skyriuje Vilniuje, Moniuškos g. 27. 

Senjorams taikomas +0,02 % palūkanų priedas, sudarant terminuotojo indėlio sutartį banko skyriuje. 

Pasirinkus palūkanų išmokėjimą kas mėnesį, palūkanos mažinamos -0,20 %. 

Minimali įnašo suma - 500 EUR.

Maksimali terminuoto indėlio suma vienam klientui yra 500 000 EUR.

Terminuotiems indėliams virš 100 000 EUR gali būti taikoma individuali trukmė ir kainodara. 

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas
Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas 50 €
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + užsienio banko mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Pažyma pajamų ir turto deklaracijai Nemokamai
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 15 €

 

Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas5 1% nuo sumos (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas6 0,2% nuo sumos (min. 5 €)

5Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

6Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas. 

Ilgalaikis kreditas, skirtas asmeninėms ar namų ūkio reikmėms
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 300 € 
   
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 200 €
   
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
   
Įsipareigojimo mokestis Nuo 0,6% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
   
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
   
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT, sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso, sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas, atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
   
Sutikimas antriniam įkeitimui Min. 150  € 
   
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, bet ne daugiau kaip 3% grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
   
Kredito refinansavimas Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatytas mokestis, bet ne daugiau kaip 3% grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
   
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis

5 €/mėn.

Kredito išmokėjimo mokestis2 5 €/mėn.
   
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas 40 €
Hipotekos/įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Delspinigiai3 Ne daugiau 0,05%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo.    

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas, jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

3Į šį dydį įeina ir apmokestinami raginimai SMS žinute, raštu.

Ilgalaikis kreditas fiziniams asmenims, skirtas verslo reikmėms
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 300  € 
   
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 200 €
   
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
   
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
   
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
   
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT, sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso, sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
   
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
   
Sutikimas antriniam įkeitimui  Min. 250  € 
   
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 200 € 
   
Kredito refinansavimas 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 300 € 
   
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 5 €/mėn. 
Kredito išmokėjimo mokestis2 5 €/mėn.
   
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas 40 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
Hipotekos/įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo. 

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).
 

Vartojimo kreditas

Palūkanos už kreditą (akcijinės ir/ar standartinės)

Nuo 7% iki 48%1

Sutarties sudarymo mokestis

netaikomas1

Mėnesinis sutarties administravimo mokestis

3% nuo kredito sumos, bet ne mažiau 7 €/mėn. išdėstant per pasirinktą kredito laikotarpį1
Sutarties sąlygų keitimo mokestis  Nuo 30 €
Termino pratęsimo mokestis 30 €
Išankstinio grąžinimo mokestis netaikomas
Mokėjimo dienos pakeitimas 30 €
Atidėjimo įforminimas 30 €
Delspinigiai Max. 0,05%/d.2

1BVKKMN neturi viršyti 100%; BVKKMN - Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma    

2Į šį dydį įeina ir apmokestinami raginimai SMS žinute, raštu    
 

icon