Įkainiai

Rezidentai Nerezidentai
Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas, tvarkymas ir uždarymas

nemokamai

Sąskaitos išrašas internetu

nemokamai

Sąskaitos išrašas interneto banke padalinyje

5€ (1k./m. nemokamai)

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500€

Senjorams mokamos papildomos palūkanos

0,02%

SEPA pinigų pervedimai

Banko viduje ir į kitus bankus internetu

nemokamai

Banko viduje ir į kitus bankus padalinyje

2€

Priverstinio lėšų nurašymo įskaitymas

2€

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2€

Tarptautiniai pinigų pervedimai

Mokėjimai internetu

20€

Mokėjimai, atliekami Banko padalinyje*

Paprastas SHA mokėjimas

20€

Skubus SHA mokėjimas

40€

Labai skubus SHA mokėjimas

80€

Paprastas OUR mokėjimas

30€

Skubus OUR mokėjimas

50€

Labai skubus OUR mokėjimas

90€

Paprastas BEN mokėjimas

nemokamai

Skubus BEN mokėjimas

nemokamai

Labai skubus BEN mokėjimas

nemokamai

Tarptautinio mokėjimo Eurais įskaitymas

5€

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20€

*Paprasti mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 16.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 2 Banko darbo dienų. Skubūs mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 14.30 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 1 Banko darbo dienos. Labai skubūs mokėjimai, pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi tą pačią dieną.

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas

Tarptautinio mokėjimo arba SWIFT pervedimo kopija

15€

Papildomos mokėjimo operacijos patvirtinimas

2€

Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas

20€

Pajamų ir turto deklaracijos išdavimas

nemokamai

Kitos pažymos ir raštai

15€

Banko pažymos bei informacijos paruošimas išoriniams auditoriams

50€

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas išsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20€ + užsienio banko mokesčiai

Grynųjų pinigų operacijos

Išėmimas Banko skyriuje

0,8%, min. 2€**

Įmokėjimas Banko skyriuje iki 8 000€/dieną

2€***

Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000€/dieną

0,05%***

**grynaisiais pinigais įneštų terminuotųjų indėlių, kurių sutartys sudarytos iki 2018 03 14 (imtinai), lėšoms įkainis netaikomas

*** jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, mokestis netaikomas

Kredito sutartys (išskyrus vartojimo kreditus)

Sutarties sudarymo mokestis

1%, min. 300€

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

0,5%, min. 200€

Įsipareigojimo mokestis

Nuo 1%

Kreditavimo projekto analizė, vertinimas

Nuo 0,5%, min. 250€

Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra

180€

Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą

50€

Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas

Pagal turto vertintojų įkainius

Grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1% nuo grąžinamos sumos

Refinansavimas

2% nuo grąžinamos sumos

Mėnesinis administravimo mokestis

5€

Išmokėjimo mokestis*

5€

*išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą)

Raštų, sutikimų išdavimas

40€

Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo

40€

Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas

50€

Garantijos išdavimas

1 000€

Vartojimo kreditai

Palūkanos

7% - 48%*

Sutarties sudarymo mokestis internetu

0%

Sutarties sudarymo mokestis banko skyriuje

1% - 8%*

Mėnesinis sutarties administravimo mokestis

3% nuo kredito sumos išdėstant per kredito laikotarpį (min 7€/mėn.)*

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

nuo 30€

Termino pratęsimo mokestis

30€

Išankstinio grąžinimo mokestis

nemokamai

Mokėjimo dienos pakeitimas

30€

Atidėjimo įforminimas

30€

Delspinigiai

Max. 0,05%/d.

*BVKKMN neturi viršyti 100%

Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas

100€

Sąskaitos tvarkymas, uždarymas

nemokamai

Duomenų patikra, identifikuojant klientą

200€

Sąskaitos išrašas internetu banke

nemokamai

Sąskaitos išrašas interneto banke padalinyje

5€ (1k./m. nemokamai)

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500€

Senjorams mokamos papildomos palūkanos

0,02%

SEPA pinigų pervedimai

Banko viduje ir į kitus bankus internetu

nemokamai

Banko viduje ir į kitus bankus padalinyje

2€

Priverstinio lėšų nurašymo įskaitymas

2€

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2€

Tarptautiniai pinigų pervedimai

Mokėjimai interneto banke

20€

Mokėjimai, atliekami Banko padalinyje*

Paprastas SHA mokėjimas

20€

Skubus SHA mokėjimas

40€

Labai skubus SHA mokėjimas

80€

Paprastas OUR mokėjimas

30€

Skubus OUR mokėjimas

50€

Labai skubus OUR mokėjimas

90€

Paprastas BEN mokėjimas

nemokamai

Skubus BEN mokėjimas

nemokamai

Labai skubus BEN mokėjimas

nemokamai

Tarptautinio mokėjimo Eurais įskaitymas

5€

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20€

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas išsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20€ + užsienio banko mokesčiai

*Paprasti mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 16.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 2 Banko darbo dienų. Skubūs mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 14.30 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 1 Banko darbo dienos. Labai skubūs mokėjimai, pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi tą pačią dieną.

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas

Tarptautinio mokėjimo arba SWIFT pervedimo kopija

15€

Papildomos mokėjimo operacijos patvirtinimas

2€

Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas

20€

Pajamų ir turto deklaracijos išdavimas

nemokamai

Kitos pažymos ir raštai

15€

Banko pažymos bei informacijos paruošimas išoriniams auditoriams

50€

Grynųjų pinigų operacijos

Išėmimas Banko skyriuje

0,8%, min. 2€**

Įmokėjimas Banko skyriuje iki 8 000€/dieną

2€***

Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000€/dieną

0,05%***

**grynaisiais pinigais įneštų terminuotųjų indėlių, kurių sutartys sudarytos iki 2018 03 14 (imtinai), lėšoms įkainis netaikomas

*** jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, mokestis netaikomas

Kredito sutartys (išskyrus vartojimo kreditus)

Sutarties sudarymo mokestis

1%, min. 300€

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

0,5%, min. 200€

Įsipareigojimo mokestis

Nuo 1%

Kreditavimo projekto analizė, vertinimas

Nuo 0,5%, min. 250€

Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra

180€

Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą

50€

Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas

Pagal turto vertintojų įkainius

Grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1% nuo grąžinamos sumos

Refinansavimas

2% nuo grąžinamos sumos

Mėnesinis administravimo mokestis

5€

Išmokėjimo mokestis*

5€

*išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą)

Raštų, sutikimų išdavimas

40€

Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo

40€

Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas

50€

Garantijos išdavimas

1 000€

Vartojimo kreditai

Sutarties sudarymo mokestis internetu

0%

Sutarties sudarymo mokestis banko skyriuje

1% - 8%*

Mėnesinis sutarties administravimo mokestis

3% nuo kredito sumos išdėstant per kredito laikotarpį (min 7€/mėn.)*

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

nuo 30€

Termino pratęsimo mokestis

30€

Išankstinio grąžinimo mokestis

nemokamai

Mokėjimo dienos pakeitimas

30€

Atidėjimo įforminimas

30€

Delspinigiai

Max. 0,05%/d.

*BVKKMN neturi viršyti 100%

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.