Įkainiai

Rezidentai Nerezidentai
Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas, tvarkymas ir uždarymas

nemokamai

Sąskaitos išrašas internetu

nemokamai

Sąskaitos išrašas interneto banke padalinyje

5 EUR (1k./m. nemokamai)

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500 EUR

Senjorams mokamos papildomos palūkanos

0,02%

Depozitinė sąskaita

Depozitinės sąskaitos atidarymas*

0 EUR

EUR likučių laikymas (% per metus)**

50% ECB metinės palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe

Mėnesinis tvarkymo mokestis***

200 EUR

*Banko depozitinė sąskaita gali būti atidaroma klientui turint Banke einamąją sąskaitą, kuriai taikomi atitinkami Banko įkainiai bei nuo kurios nurašomi depozitinei sąskaitai taikomi mokesčiai.

**Mokestis taikomas nuo sumos, viršijančios 1 000 000 EUR bendro kliento depozitinių sąskaitų likučio. Mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje. Jei ECB taikoma palūkanų norma yra lygi 0 arba teigiama, mokestis netaikomas.

***Jei depozitinių sąskaitų klientas turi daugiau nei 1, šis mokestis taikomas bendrai už visų kliento depozitinių sąskaitų tvarkymą.

SEPA pinigų pervedimai

Banko viduje ir į kitus bankus internetu

nemokamai

Banko viduje ir į kitus bankus padalinyje

2 EUR

Priverstinio lėšų nurašymo įskaitymas

2 EUR

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2 EUR

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2 EUR

Tarptautiniai pinigų pervedimai

Mokėjimai internetu

20 EUR

Mokėjimai, atliekami Banko padalinyje*

Paprastas SHA mokėjimas

20 EUR

Skubus SHA mokėjimas

40 EUR

Labai skubus SHA mokėjimas

80 EUR

Paprastas OUR mokėjimas

30 EUR

Skubus OUR mokėjimas

50 EUR

Labai skubus OUR mokėjimas

90 EUR

Paprastas BEN mokėjimas

nemokamai

Skubus BEN mokėjimas

nemokamai

Labai skubus BEN mokėjimas

nemokamai

Tarptautinio mokėjimo Eurais įskaitymas

5 EUR

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20 EUR

*Paprasti mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 16.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 2 Banko darbo dienų. Skubūs mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 14.30 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 1 Banko darbo dienos. Labai skubūs mokėjimai, pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi tą pačią dieną.

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas

Tarptautinio mokėjimo arba SWIFT pervedimo kopija

15 EUR

Papildomos mokėjimo operacijos patvirtinimas

2 EUR

Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas

20 EUR

Pajamų ir turto deklaracijos išdavimas

nemokamai

Kitos pažymos ir raštai

15 EUR

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas išsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20 EUR + užsienio banko mokesčiai

Grynųjų pinigų operacijos

Išėmimas Banko skyriuje

0,8% (min. 2 EUR)**

Įmokėjimas Banko skyriuje iki 8 000 EUR/dieną

2 EUR***

Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000 EUR/dieną

0,05%***

**grynaisiais pinigais įneštų terminuotųjų indėlių, kurių sutartys sudarytos iki 2018 03 14 (imtinai), lėšoms įkainis netaikomas

*** jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, mokestis netaikomas

Kredito sutartys (išskyrus vartojimo kreditus)

Sutarties sudarymo mokestis

1% (min. 300 EUR)

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

0,5% (min. 200 EUR)

Nekilnojamojo turto apžiūra ir tikslinio kredito panaudojimo įvertinimas

180 EUR

Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra

180 EUR

Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą

50 EUR

Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas

Pagal turto vertintojų įkainius

Grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1% nuo grąžinamos sumos

Refinansavimas

2% nuo grąžinamos sumos

Mėnesinis administravimo mokestis

5 EUR

Išmokėjimo mokestis*

5 EUR

Raštų, sutikimų išdavimas

40 EUR

Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo

40 EUR

Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas

50 EUR

*išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą)

Vartojimo kreditai

Palūkanos

7% - 48%*

Sutarties sudarymo mokestis internetu

0%

Sutarties sudarymo mokestis banko skyriuje

1% - 8%*

Mėnesinis sutarties administravimo mokestis

3% nuo kredito sumos išdėstant per kredito laikotarpį (min 7 EUR/mėn.)*

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

nuo 30 EUR

Termino pratęsimo mokestis

30 EUR

Išankstinio grąžinimo mokestis

nemokamai

Mokėjimo dienos pakeitimas

30 EUR

Atidėjimo įforminimas

30 EUR

Delspinigiai

Max. 0,05%/d.

*BVKKMN neturi viršyti 100%

Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas

100 EUR

Sąskaitos tvarkymas, uždarymas

nemokamai

Duomenų patikra, identifikuojant klientą

200 EUR

Sąskaitos išrašas internetu banke

nemokamai

Sąskaitos išrašas interneto banke padalinyje

5 EUR (1k./m. nemokamai)

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500 EUR

Senjorams mokamos papildomos palūkanos

0,02%

Depozitinė sąskaita

Depozitinės sąskaitos atidarymas*

0 EUR

EUR likučių laikymas (% per metus)**

50% ECB metinės palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe

Mėnesinis tvarkymo mokestis***

200 EUR

*Banko depozitinė sąskaita gali būti atidaroma klientui turint Banke einamąją sąskaitą, kuriai taikomi atitinkami Banko įkainiai bei nuo kurios nurašomi depozitinei sąskaitai taikomi mokesčiai.

**Mokestis taikomas nuo sumos, viršijančios 1 000 000 EUR bendro kliento depozitinių sąskaitų likučio. Mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje. Jei ECB taikoma palūkanų norma yra lygi 0 arba teigiama, mokestis netaikomas.

***Jei depozitinių sąskaitų klientas turi daugiau nei 1, šis mokestis taikomas bendrai už visų kliento depozitinių sąskaitų tvarkymą.

SEPA pinigų pervedimai

Banko viduje ir į kitus bankus internetu

nemokamai

Banko viduje ir į kitus bankus padalinyje

2 EUR

Priverstinio lėšų nurašymo įskaitymas

2 EUR

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2 EUR

Tarptautiniai pinigų pervedimai

Mokėjimai interneto banke

20 EUR

Mokėjimai, atliekami Banko padalinyje*

Paprastas SHA mokėjimas

20 EUR

Skubus SHA mokėjimas

40 EUR

Labai skubus SHA mokėjimas

80 EUR

Paprastas OUR mokėjimas

30 EUR

Skubus OUR mokėjimas

50 EUR

Labai skubus OUR mokėjimas

90 EUR

Paprastas BEN mokėjimas

nemokamai

Skubus BEN mokėjimas

nemokamai

Labai skubus BEN mokėjimas

nemokamai

Tarptautinio mokėjimo Eurais įskaitymas

5 EUR

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20 EUR

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas išsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20 EUR + užsienio banko mokesčiai

*Paprasti mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 16.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 2 Banko darbo dienų. Skubūs mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 14.30 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 1 Banko darbo dienos. Labai skubūs mokėjimai, pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi tą pačią dieną.

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas

Tarptautinio mokėjimo arba SWIFT pervedimo kopija

15 EUR

Papildomos mokėjimo operacijos patvirtinimas

2 EUR

Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas

20 EUR

Pajamų ir turto deklaracijos išdavimas

nemokamai

Kitos pažymos ir raštai

15 EUR

Grynųjų pinigų operacijos

Išėmimas Banko skyriuje

0,8% (min. 2 EUR)**

Įmokėjimas Banko skyriuje iki 8 000 EUR/dieną

2 EUR***

Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000 EUR/dieną

0,05%***

**grynaisiais pinigais įneštų terminuotųjų indėlių, kurių sutartys sudarytos iki 2018 03 14 (imtinai), lėšoms įkainis netaikomas

*** jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, mokestis netaikomas

Kredito sutartys (išskyrus vartojimo kreditus)

Sutarties sudarymo mokestis

1% (min. 300 EUR)

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

0,5% (min. 200 EUR)

Nekilnojamojo turto apžiūra ir tikslinio kredito panaudojimo įvertinimas

180 EUR

Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra

180 EUR

Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą

50 EUR

Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas

Pagal turto vertintojų įkainius

Grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1% nuo grąžinamos sumos

Refinansavimas

2% nuo grąžinamos sumos

Mėnesinis administravimo mokestis

5 EUR

Išmokėjimo mokestis*

5 EUR

Raštų, sutikimų išdavimas

40 EUR

Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo

40 EUR

Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas

50 EUR

*išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą)

Vartojimo kreditai

Sutarties sudarymo mokestis internetu

0%

Sutarties sudarymo mokestis banko skyriuje

1% - 8%*

Mėnesinis sutarties administravimo mokestis

3% nuo kredito sumos išdėstant per kredito laikotarpį (min 7 EUR/mėn.)*

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

nuo 30 EUR

Termino pratęsimo mokestis

30 EUR

Išankstinio grąžinimo mokestis

nemokamai

Mokėjimo dienos pakeitimas

30 EUR

Atidėjimo įforminimas

30 EUR

Delspinigiai

Max. 0,05%/d.

*BVKKMN neturi viršyti 100%

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.