Įkainiai

BANKO SĄSKAITA
Sąskaitos atidarymas Nemokamai
Kiento duomenų patikra Nemokamai
Sąskaitos tvarkymas Nemokamai
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5 € už vieno mėnesio išrašą
Likučio eurais mokestis Nemokamai
Likučio kitomis valiutomis mokestis1 0,03 € už dieną už 1 000 €
Neaktyvios sąskaitos2 tvarkymas 1 € / mėn.

1Mėnesinis mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos, o už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma nurašoma nuo kliento sąskaitos per pirmas 10 mėnesio dienų.

2Neaktyvi sąskaita – tai banko sąskaita, kurioje ilgiau nei 12 mėnesių nebuvo atlikta jokia mokėjimo operacija. Mokestis nėra taikomas, jei klientas turi banke terminuotą indėlį ar paskolą.

MOKĖJIMAI IR GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
  Interneto banke Banko padalinyje
Išeinantys mokėjimai    
Tarp banko sąskaitų Nemokamai 2 €
SEPA mokėjimai1 Nemokamai 2 €
SWIFT mokėjimai2 20 € 20 €
     
Įeinantys mokėjimai    
Tarp banko sąskaitų Nemokamai Nemokamai
SEPA mokėjimai1 Nemokamai Nemokamai
SWIFT mokėjimai2 0,10 % (min. 5 €, maks. 15 €) 0,10 % (min. 5 €, maks. 15 €)
     
Grynųjų pinigų operacijos eurais banko padalinyje    
Grynųjų pinigų išėmimas3 - 1,00 % (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas4 - 0,20 % (min. 5 €)

1SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos. SEPA šalių sąrašą galite rasti Europos mokėjimų tarybos tinklapyje.

2SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

3Klientui uždarant sąskaitą išmokamam lėšų likučiui nėra taikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

4Lėšų įnešimui, kai jų tikslas yra sudaryti terminuotojo indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis nėra taikomas.

TERMINUOTI INDĖLIAI
Terminas
Palūkanos
1 mėnesio* 0,60 %
6 mėnesių* 1,45 %
12 mėnesių 4,00 %
18 mėnesių* 4,00 %
24 mėnesių 4,00 %
36 mėnesių 4,00 %
48 mėnesių 3,50 %
60 mėnesių 3,50 %

*Sudaryti 1, 6 ir 18 mėn. trukmės indėlių sutartis galima tik banko skyriuje Vilniuje, Moniuškos g. 27. 

Senjorams taikomas +0,02 % palūkanų priedas, sudarant terminuotojo indėlio sutartį banko skyriuje. 

Minimali įnašo suma - 500 EUR.

Maksimali terminuoto indėlio suma vienam klientui yra 500 000 EUR.

Terminuotiems indėliams virš 100 000 EUR gali būti taikoma individuali trukmė ir kainodara. 

KITOS PASLAUGOS
Įeinančio mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto mokėjimo grąžinimas 50 €
Mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo / korespondento mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Mokėjimo tyrimas (duomenų, pateiktų dokumentų analizė, patikra ir t.t.) Nemokamai
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Pažymos pajamų ir turto deklaracijai išdavimas Nemokamai
Kitos pažymos, patvirtinimai ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu, išdavimas  50 €
BŪSTO KREDITAI, ĮKEIČIANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1,00 % kredito sumos, min. 300 €
Kredito sutarties sąlygų keitimas:  
    Kredito gavėjui susidūrus su finansiniais sunkumais 100 €
    Dėl kitų priežasčių1 Nuo 0,50 % kredito sumos, min. 200 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas:  
    Kartą per kalendorinius metus Nemokamai
    Du ir daugiau kartų per tuos pačius kalendorinius metus 30 €
Įsipareigojimo mokestis:  
    Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Nuo 0,60 % nepanaudotos kredito sumos
    Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms Nuo 1,00 % nepanaudotos kredito sumos
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
    NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
    NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
    KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
    KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Sutikimas antriniam įkeitimui:  
    Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Min. 150 €
    Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms Min. 250 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino:  
    Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 3,00 % nuo grąžinamo kredito sumos
    Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms 1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 200 €
Kredito refinansavimas:  
    Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 3,00 % nuo grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
    Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms 1,00 % anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 300 €
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 5 € / mėn.
Kiti mokesčiai:  
    Sutikimų/leidimų išdavimas, kiti raštai 40 €
    Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo (fiziniams asmenims, kai kreditas verslo ar profesinėms reikmėms) 40 €
    Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Delspinigiai:  
    Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Maks. 0,05 % už kiekvieną dieną
    Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms Nuo 0,10 % už kiekvieną dieną

1Tikslus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų. Mokestis nėra taikomas keičiant kreditą aptarnaujančią sąskaitą.         

VARTOJIMO KREDITAS
Palūkanos už kreditą Nuo 7,00%
Kredito sutarties sudarymo mokestis Nemokamai
Kredito sutarties administravimo mokestis 7 € / mėn.
Sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 30 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino Nemokamai
Mokėjimo dienos pakeitimo mokestis 30 €
Delspinigiai Maks. 0,05 % už kiekvieną dieną

1Tikslus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų. Mokestis nėra taikomas keičiant kreditą aptarnaujančią sąskaitą.         

BANKO SĄSKAITA
Sąskaitos atidarymas 100 € už kiekvieną bet kokio tipo sąskaitą
Kiento duomenų patikra 200 €
Sąskaitos tvarkymas 5 € / mėn. už kiekvieną bet kokio tipo sąskaitą
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5 € už vieno mėnesio išrašą
Likučio eurais mokestis Nemokamai
Likučio kitomis valiutomis mokestis1 0,03 € už dieną už 1 000 €
Neaktyvios sąskaitos2 tvarkymas 1 € / mėn. už kiekvieną bet kokio tipo sąskaitą

1Mėnesinis mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos, o už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma nurašoma nuo kliento sąskaitos per pirmas 10 mėnesio dienų.

2Neaktyvi sąskaita – tai banko sąskaita, kurioje ilgiau nei 12 mėnesių nebuvo atlikta jokia mokėjimo operacija. Mokestis nėra taikomas, jei klientas turi banke terminuotą indėlį ar paskolą.

MOKĖJIMAI IR GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
  Interneto banke Banko padalinyje
Išeinantys mokėjimai    
Tarp banko sąskaitų Nemokamai 2 €
SEPA mokėjimai1 1 € 2 €
SWIFT mokėjimai2 20 € 20 €
     
Įeinantys mokėjimai    
Tarp banko sąskaitų Nemokamai Nemokamai
SEPA mokėjimai1 Nemokamai Nemokamai
SWIFT mokėjimai2 0,10 % (min. 5 €, maks. 15 €) 0,10 % (min. 5 €, maks. 15 €)
     
Grynųjų pinigų operacijos eurais banko padalinyje    
Grynųjų pinigų išėmimas3 - 1,00 % (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas4 - 0,20 % (min. 5 €)

1SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos. SEPA šalių sąrašą galite rasti Europos mokėjimų tarybos tinklapyje.

2SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

3Klientui uždarant sąskaitą išmokamam lėšų likučiui nėra taikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

4Lėšų įnešimui, kai jų tikslas yra sudaryti terminuotojo indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis nėra taikomas.

TERMINUOTI INDĖLIAI
Terminas
Palūkanos
1 mėnesio  0,60 %
6 mėnesių 1,45 %
12 mėnesių 4,00 %
18 mėnesių 4,00 %
24 mėnesių 4,00 %
36 mėnesių 4,00 %
48 mėnesių 3,50 %
60 mėnesių 3,50 %

*Sudaryti 1, 6 ir 18 mėn. trukmės indėlių sutartis galima tik banko skyriuje Vilniuje, Moniuškos g. 27. 

Senjorams taikomas +0,02 % palūkanų priedas, sudarant terminuotojo indėlio sutartį banko skyriuje. 

Minimali įnašo suma - 500 EUR.

Maksimali terminuoto indėlio suma vienam klientui yra 500 000 EUR.

Terminuotiems indėliams virš 100 000 EUR gali būti taikoma individuali trukmė ir kainodara. 

KITOS PASLAUGOS
Įeinančio mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto mokėjimo grąžinimas 50 €
Mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo / korespondento mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Mokėjimo tyrimas (duomenų, pateiktų dokumentų analizė, patikra ir t.t.) 1,00 % (min. 500 €)
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Pažymos pajamų ir turto deklaracijai išdavimas Nemokamai
Kitos pažymos, patvirtinimai ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu, išdavimas  50 €
BŪSTO KREDITAI, ĮKEIČIANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1,00 % kredito sumos, min. 300 €
Kredito sutarties sąlygų keitimas:  
    Kredito gavėjui susidūrus su finansiniais sunkumais 100 €
    Dėl kitų priežasčių1 Nuo 0,50 % kredito sumos, min. 200 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas:  
    Kartą per kalendorinius metus Nemokamai
    Du ir daugiau kartų per tuos pačius kalendorinius metus 30 €
Įsipareigojimo mokestis:  
    Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Nuo 0,60 % nepanaudotos kredito sumos
    Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms Nuo 1,00 % nepanaudotos kredito sumos
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
    NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
    NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
    KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
    KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Sutikimas antriniam įkeitimui:  
    Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Min. 150 €
    Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms Min. 250 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino:  
    Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 3,00 % nuo grąžinamo kredito sumos
    Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms 1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 200 €
Kredito refinansavimas:  
    Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 3,00 % nuo grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
    Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms 1,00 % anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 300 €
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 5 € / mėn.
Kiti mokesčiai:  
    Sutikimų/leidimų išdavimas, kiti raštai 40 €
    Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo (fiziniams asmenims, kai kreditas verslo ar profesinėms reikmėms) 40 €
    Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Delspinigiai:  
    Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms Maks. 0,05 % už kiekvieną dieną
    Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms Nuo 0,10 % už kiekvieną dieną

1Tikslus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų. Mokestis nėra taikomas keičiant kreditą aptarnaujančią sąskaitą.         

VARTOJIMO KREDITAS
Palūkanos už kreditą Nuo 7,00%
Kredito sutarties sudarymo mokestis Nemokamai
Kredito sutarties administravimo mokestis 7 € / mėn.
Sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 30 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino Nemokamai
Mokėjimo dienos pakeitimo mokestis 30 €
Delspinigiai Maks. 0,05 % už kiekvieną dieną

1Tikslus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų. Mokestis nėra taikomas keičiant kreditą aptarnaujančią sąskaitą.         

icon

*LR rezidentu laikomas asmuo, turintis LR išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba asmuo, turintis kitos nei LR išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bet gyvenantis atitinkamai Lietuvoje bei turintis LR išduotą dokumentą, suteikiantį teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje.
Nerezindentu laikomas asmuo, kuris neturi LR galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, įskatant dokumento, suteikiančio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio šalyje.