Tvarumas

Esame tikrasis LAVA narys

CO2 neutrali organizacija

Rekuperacinė šildymo-vedinimo sistema

Naudojama tik atsinaujinanti el. energija

2021 m. kompensuota - 65 t CO2 emisijos

2021 m. tvarumo ataskaita
2021 m. tvarumo ataskaita
GRI turinio rodyklė
Etikos kodeksas
Lygių galimybių politika
Aplinkosaugos strategija