Įkainiai

Rezidentai Nerezidentai TARPTAUTINĖS ĮMONĖS IR FINANSŲ ĮSTAIGOS
Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas

nemokamai

Mėnesinis sąskaitos tvarkymas

5 EUR

Sąskaitos uždarymas

5 EUR

Sąskaitų ir papildomų paslaugų, parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas

20 EUR

Sąskaitos išrašas internetu

nemokamai

Sąskaitos išrašas interneto banke padalinyje

5 EUR

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500 EUR

Depozitinė sąskaita

Depozitinės sąskaitos atidarymas*

0 EUR

EUR likučių laikymas (% per metus)**

50% ECB metinės palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe

Mėnesinis tvarkymo mokestis***

200 EUR

*Banko depozitinė sąskaita gali būti atidaroma klientui turint Banke einamąją sąskaitą, kuriai taikomi atitinkami Banko įkainiai bei nuo kurios nurašomi depozitinei sąskaitai taikomi mokesčiai.

**Mokestis taikomas nuo sumos, viršijančios 1 000 000 EUR bendro kliento depozitinių sąskaitų likučio. Mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje. Jei ECB taikoma palūkanų norma yra lygi 0 arba teigiama, mokestis netaikomas.

***Jei depozitinių sąskaitų klientas turi daugiau nei 1, šis mokestis taikomas bendrai už visų kliento depozitinių sąskaitų tvarkymą.

SEPA pinigų pervedimai

Banko viduje ir į kitus bankus internetu

nemokamai

Banko viduje ir į kitus bankus padalinyje

2 EUR

Priverstinio lėšų nurašymo įskaitymas

2 EUR

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2 EUR

Tarptautiniai pinigų pervedimai

Mokėjimai internetu

20 EUR

Mokėjimai padalinyje:*

Paprastas SHA mokėjimas

20 EUR

Skubus SHA mokėjimas

40 EUR

Labai skubus SHA mokėjimas

80 EUR

Paprastas OUR mokėjimas

30 EUR

Skubus OUR mokėjimas

50 EUR

Labai skubus OUR mokėjimas

90 EUR

Paprastas, skubus, labai skubus BEN mokėjimai

nemokamai

*Paprasti mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 16.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 2 Banko darbo dienų. Skubūs mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 14.30 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 1 Banko darbo dienos. Labai skubūs mokėjimai, pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi tą pačią dieną.

Tarptautinio mokėjimo Eurais įskaitymas

5 EUR

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20 EUR

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas išsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20 EUR + užsienio banko mokesčiai

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas

Tarptautinio mokėjimo arba SWIFT pervedimo kopija

15 EUR

Papildomos mokėjimo operacijos patvirtinimas

2 EUR

Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas

20 EUR

Kitos pažymos ir raštai

15 EUR

Grynųjų pinigų operacijos

Išėmimas Banko skyriuje

0,8% (min. 2 EUR)

Įmokėjimas Banko skyriuje iki 8 000 EUR/dieną

2 EUR

Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000 EUR/dieną

0,05%

Verslo kreditai

Sutarties sudarymo mokestis

1% (min. 300 EUR)

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

0,5% (min. 200 EUR)

Nekilnojamojo turto apžiūra ir tikslinio kredito panaudojimo įvertinimas

180 EUR

Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra

180 EUR

Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą

50 EUR

Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas

Pagal turto vertintojų įkainius

Grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1% nuo grąžinamos sumos

Refinansavimas

2% grąžinamos sumos

Mėnesinis administravimo mokestis ūkininkams

10 EUR

Mėnesinis administravimo mokestis juridiniams asmenims

20 EUR

Kredito išmokėjimo mokestis juridiniams asmenims

20 EUR

Kredito išmokėjimo mokestis ūkininkams

20 EUR

Raštų, sutikimų išdavimas

40 EUR

Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo

40 EUR

Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas

50 EUR

Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas

300 EUR

Mėnesinis sąskaitos tvarkymas

10 EUR

Sąskaitos uždarymas

10 EUR

Sąskaitų ir papildomų paslaugų, parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas

20 EUR

Duomenų patikra, identifikuojant klientą

200 EUR

Sąskaitos išrašas internetu

nemokamai

Sąskaitos išrašas interneto banke padalinyje

5 EUR

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500 EUR

Depozitinė sąskaita

Depozitinės sąskaitos atidarymas*

0 EUR

EUR likučių laikymas (% per metus)**

50% ECB metinės palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe

Mėnesinis tvarkymo mokestis***

200 EUR

*Banko depozitinė sąskaita gali būti atidaroma klientui turint Banke einamąją sąskaitą, kuriai taikomi atitinkami Banko įkainiai bei nuo kurios nurašomi depozitinei sąskaitai taikomi mokesčiai.

**Mokestis taikomas nuo sumos, viršijančios 1 000 000 EUR bendro kliento depozitinių sąskaitų likučio. Mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje. Jei ECB taikoma palūkanų norma yra lygi 0 arba teigiama, mokestis netaikomas.

***Jei depozitinių sąskaitų klientas turi daugiau nei 1, šis mokestis taikomas bendrai už visų kliento depozitinių sąskaitų tvarkymą.

SEPA pinigų pervedimai

Vidinis Banke internetu

nemokamai

Vidinis Banke padalinyje

2 EUR

Į kitą banką internetu

0,50 EUR

Į kitą banką padalinyje

2,50 EUR

Gauto mokėjimo įskaitymas

0,30 EUR

Priverstinio lėšų nurašymo įskaitymas

2 EUR

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2 EUR

Tarptautiniai pinigų pervedimai

Mokėjimai internetu

30 EUR

Mokėjimai padalinyje:*

Pavedimo atšaukimas arba duomenų koregavimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20 EUR

Paprastas SHA mokėjimas

20 EUR

Skubus SHA mokėjimas

40 EUR

Labai skubus SHA mokėjimas

80 EUR

Paprastas OUR mokėjimas

30 EUR

Skubus OUR mokėjimas

50 EUR

Labai skubus OUR mokėjimas

90 EUR

Paprastas, skubus, labai skunus BEN mokėjimas

nemokamai

*Paprasti mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 16.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 2 Banko darbo dienų. Skubūs mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 14.30 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 1 Banko darbo dienos. Labai skubūs mokėjimai, pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi tą pačią dieną.

Tarptautinio mokėjimo EURais įskaitymas

5 EUR

Pavedimo atšaukimas arba duomenų koregavimas, kai mokėjimas išsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20 EUR + užsienio banko mokesčiai

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas

Tarptautinio mokėjimo arba SWIFT pervedimo kopija

15 EUR

Papildomos mokėjimo operacijos patvirtinimas

2 EUR

Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas

20 EUR

Pažymų išdavimas ir raštai

15 EUR

Grynųjų pinigų operacijos

Išėmimas Banko skyriuje

0,8% (min. 2 EUR)

Įmokėjimas Banko skyriuje iki 8 000 EUR/dieną

2 EUR

Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000 EUR/dieną

0,05%

Verslo kreditai

Sutarties sudarymo mokestis

1% (min. 300 EUR)

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

0,5% (min. 200 EUR)

Nekilnojamojo turto apžiūra ir tikslinio kredito panaudojimo įvertinimas

180 EUR

Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra

180 EUR

Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą

50 EUR

Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas

Pagal turto vertintojų įkainius

Grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1% nuo grąžinamos sumos

Refinansavimas

2% grąžinamos sumos

Mėnesinis administravimo mokestis ūkininkams

10 EUR

Mėnesinis administravimo mokestis juridiniams asmenims

20 EUR

Kredito išmokėjimo mokestis juridiniams asmenims

20 EUR

Kredito išmokėjimo mokestis ūkininkams

20 EUR

Raštų, sutikimų išdavimas

40 EUR

Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo

40 EUR

Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas

50 EUR

Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas

300 EUR

Mėnesinis sąskaitos tvarkymas

30 EUR

Sąskaitos uždarymas

30 EUR

Sąskaitų ir papildomų paslaugų, parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas

20 EUR

Duomenų patikra, identifikuojant klientą

Min. 500 EUR

Sąskaitos išrašas internetu

nemokamai

Sąskaitos išrašas padalinyje

5 EUR

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500 EUR

Depozitinė sąskaita

Depozitinės sąskaitos atidarymas*

0 EUR

EUR likučių laikymas (% per metus)**

50% ECB metinės palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe

Mėnesinis tvarkymo mokestis***

200 EUR

*Banko depozitinė sąskaita gali būti atidaroma klientui turint Banke einamąją sąskaitą, kuriai taikomi atitinkami Banko įkainiai bei nuo kurios nurašomi depozitinei sąskaitai taikomi mokesčiai.

**Mokestis taikomas nuo sumos, viršijančios 1 000 000 EUR bendro kliento depozitinių sąskaitų likučio. Mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje. Jei ECB taikoma palūkanų norma yra lygi 0 arba teigiama, mokestis netaikomas.

***Jei depozitinių sąskaitų klientas turi daugiau nei 1, šis mokestis taikomas bendrai už visų kliento depozitinių sąskaitų tvarkymą.

SEPA pinigų pervedimai

Vidinis Banke internetu

nemokamai

Vidinis Banke padalinyje

2 EUR

Į kitą banką internetu

0,50 EUR

Į kitą banką padalinyje

2,50 EUR

Gauto mokėjimo įskaitymas

0,30 EUR

Priverstinio lėšų nurašymo įskaitymas

2 EUR

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2 EUR

Tarptautiniai pinigų mokėjimai

Mokėjimai internetu

30 EUR

Mokėjimai padalinyje:*

Paprastas SHA mokėjimas

20 EUR

Skubus SHA mokėjimas

40 EUR

Labai skubus SHA mokėjimas

80 EUR

Paprastas OUR mokėjimas

30 EUR

Skubus OUR mokėjimas

50 EUR

Labai skubus OUR mokėjimas

90 EUR

Paprastas, skubus, labai skubus BEN mokėjimas

nemokamai

*Paprasti mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 16.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 2 Banko darbo dienų. Skubūs mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 14.30 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 1 Banko darbo dienos. Labai skubūs mokėjimai, pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi tą pačią dieną.

Tarptautinio mokėjimo Eurais įskaitymas

5 EUR

Pavedimo atšaukimas arba duomenų koregavimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20 EUR

Pavedimo atšaukimas arba duomenų koregavimas, kai mokėjimas išsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20 EUR + užsienio banko mokesčiai

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas

Tarptautinio mokėjimo arba SWIFT pervedimo kopija

15 EUR

Papildomos mokėjimo operacijos patvirtinimas

2 EUR

Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas

20 EUR

Pažymų išdavimas ir raštai

15 EUR

Grynųjų pinigų operacijos

Išėmimas Banko skyriuje

0,8% (min. 2 EUR)

Įmokėjimas Banko skyriuje iki 8 000 EUR/dieną

2 EUR

Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000 EUR/dieną

0,05%

Verslo kreditai

Sutarties sudarymo mokestis

1% (min. 300 EUR)

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

0,5% (min. 200 EUR)

Nekilnojamojo turto apžiūra ir tikslinio kredito panaudojimo įvertinimas

180 EUR

Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra

180 EUR

Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą

50 EUR

Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas

Pagal turto vertintojų įkainius

Grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1% nuo grąžinamos sumos

Refinansavimas

2% grąžinamos sumos

Mėnesinis administravimo mokestis ūkininkams

10 EUR

Mėnesinis administravimo mokestis juridiniams asmenims

20 EUR

Kredito išmokėjimo mokestis juridiniams asmenims

20 EUR

Kredito išmokėjimo mokestis ūkininkams

20 EUR

Raštų, sutikimų išdavimas

40 EUR

Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo

40 EUR

Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas

50 EUR

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.