Tapkite Mano banko verslo klientu - pasinaudokite specialiu pasiūlymu!

Įkainiai

BANKO SĄSKAITA
Einamosios / kaupiamosios sąskaitos atidarymas Nemokamai
Einamosios / kaupiamosios sąskaitos tvarkymas1 5 € / mėn. už kiekvieną sąskaitą
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5 € už vieno mėnesio išrašą
Likučio eurais mokestis2 Nemokamai
Likučio kitomis valiutomis mokestis3 0,03 € už dieną už 1 000 €
Likučio mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas neperveda lėšų į kitas sąskaitas 0,01 € už dieną už 1 000 €, (min. 5 €)

1Klientams, turintiems banke paskolą, šis mokestis nėra taikomas.

2Mėnesinis mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos, o už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma nurašoma nuo kliento sąskaitos per pirmas 10 mėnesio dienų.

3Mėnesinis mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos, o už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma nurašoma nuo kliento sąskaitos per pirmas 10 mėnesio dienų.

MOKĖJIMAI IR GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
  Interneto banke Banko padalinyje
Išeinantys mokėjimai    
Tarp banko sąskaitų Nemokamai 2 €
SEPA mokėjimai1 0,40 € 2 €
SWIFT mokėjimai2 20 € 20 €
     
Įeinantys mokėjimai    
Tarp banko sąskaitų Nemokamai Nemokamai
SEPA mokėjimai1 Nemokamai Nemokamai
SWIFT mokėjimai2 0,10 % (min. 5 €, maks. 15 €) 0,10 % (min. 5 €, maks. 15 €)
     
Grynųjų pinigų operacijos eurais banko padalinyje    
Grynųjų pinigų išėmimas3 - 1,00 % (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas4 - 0,20 % (min. 5 €)

1SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos. SEPA šalių sąrašą galite rasti Europos mokėjimų tarybos tinklapyje.

2SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

3Klientui uždarant sąskaitą išmokamam lėšų likučiui nėra taikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

4Lėšų įnešimui, kai jų tikslas yra sudaryti terminuotojo indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis nėra taikomas.

TERMINUOTI INDĖLIAI
Terminas
Palūkanos
6 mėnesių 1,45 %
12 mėnesių 4,00 %
18 mėnesių 4,00 %
24 mėnesių 4,00 %
36 mėnesių 4,00 %
48 mėnesių 1,70 %
60 mėnesių 1,80 %

Minimali įnašo suma - 500 EUR.

Maksimali terminuotų indėlių suma vienam klientui yra 500 000 EUR. Norėdami sudaryti terminuotą indėlį didesnei nei 500 tūkst. EUR sumai su individualiai nustatyta kainodara, kreipkitės el. paštu support@mano.bank. 

KITOS PASLAUGOS
Esminis kliento informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūra Nemokamai
Įeinančio mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto mokėjimo grąžinimas 50 €
Mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo / korespondento mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Mokėjimo tyrimas (duomenų, pateiktų dokumentų analizė, patikra ir t.t.) Nemokamai
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Pažyma dėl kaupiamosios sąskaitos atidarymo 100 €
Kitos pažymos, patvirtinimai ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 100 €
VERSLO PASKOLOS
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1,00 % kredito sumos, min. 500 €
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,50 % kredito sumos, min. 500 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 50 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1,00 % nepanaudotos kredito sumos
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis Nuo 0,50 % kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
    NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 100 €
    NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 150 €
    KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 50 €
    KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 100 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 500 €
Kredito refinansavimas 1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 500 €
Mėnesinis sutarties administravimo mokestis 20 € / mėn.
Kredito išmokėjimo mokestis2 20 €
Kiti mokesčiai:  
    Sutikimų/leidimų išdavimas, kiti raštai Nuo 200 €
    Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
    Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
    Garantijos išdavimas Nuo 0,50 % garantijos sumos, min. 500 €
Delspinigiai Nuo 0,10 % už kiekvieną dieną

1Tikslus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų.

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną kredito išmokėjimą, jei kreditas išmokamas dalimis - už kiekvieną kredito dalies išmokėjimą (mokestis nėra taikomas, jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

VERSLO LIZINGAS
Lizingo sutarties parengimo mokestis 1,00 % finansuojamos sumos, min. 350 €
Lizingo limito projekto analizės, vertinimo mokestis 1,00% nuo svarstomo limito sumos, min. 1 000 EUR
Lizingo sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,50 % likutinės vertės, min. 350 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 50 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1,00 % nepanaudotos finansuojamos sumos
Mokestis už Turto vertinimą, kai jį atlieka Bankas 100 €
Dalies turto likutinės vertės padengimo / turto išankstinio išpirkimo mokestis 1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 350 €
Mokestis už susitarimą dėl turto sąlyginio įkeitimo ar trišalį susitarimą dėl turto išpirkimo / Skolos perkėlimo sutarties parengimą 1,00 % nuo likutinės vertės, min. 500 €
Mėnesinis sutarties administravimo mokestis 0 €
Kiti mokesčiai:  
    Mokestis už leidimą subnuomai, sublizingui, panaudai 100 €
    Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su lizingo sutartimi, išdavimas 50 €
    Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
    Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas 50 €
Delspinigiai 0,10 % už kiekvieną dieną

1Tikslus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų.

BANKO SĄSKAITA
Kliento duomenų patikra Nuo 1000 €
Preliminarios patikros mokestis Nuo 1000 €
Einamosios / kaupiamosios sąskaitos atidarymas 500 € už kiekvieną sąskaitą
Einamosios / kaupiamosios sąskaitos tvarkymas1 70 € / mėn. už kiekvieną sąskaitą
Klientų lėšų saugojimo / mokėjimų sąskaitos atidarymas  500 € už kiekvieną sąskaitą
Klientų lėšų saugojimo / mokėjimų sąskaitos tvarkymas 200 € / mėn. už kiekvieną sąskaitą
Sąskaitos uždarymas 100 € už kiekvieną sąskaitą
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5 € už vieno mėnesio išrašą
Likučio mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas neperveda lėšų į kitas sąskaitas 0,01 € už dieną už 1 000 €, (min. 5 €)

 

Likučio eurais mokestis2  
0.01 - 100,000.00 € 0,03 € už dieną už 1 000 €
100,000.01 - 1,000,000.00 € 0,05 € už dieną už 1 000 €
1,000,000.01 - 3,000,000.00 € 0,06 € už dieną už 1 000 €
3,000,000.00 € + 0,08 € už dieną už 1 000 €

 

Likučio kitomis valiutomis mokestis3  
0.01 - 100,000.00 € 0,05 € už dieną už 1 000 €
100,000.00 € + 0,15 € už dieną už 1 000 €

1Klientams, turintiems banke paskolą, šis mokestis nėra taikomas.

2Mėnesinis mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos, o už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma nurašoma nuo kliento sąskaitos per pirmas 10 mėnesio dienų.

3Mėnesinis mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos, o už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma nurašoma nuo kliento sąskaitos per pirmas 10 mėnesio dienų.

MOKĖJIMAI IR GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
  Interneto banke Banko padalinyje
Išeinantys mokėjimai    
Tarp banko sąskaitų Nemokamai 2 €
SEPA mokėjimai1 1 € 2 €
SWIFT mokėjimai2 30 € 30 €
Mokėjimai trečiųjų asmenų vardu pagal susitarimą -
     
Įeinantys mokėjimai    
Tarp banko sąskaitų Nemokamai Nemokamai
SEPA mokėjimai1 0,60 € 0,60 €
SWIFT mokėjimai2 0,10 % (min. 5 €, maks. 15 €) 0,10 % (min. 5 €, maks. 15 €)
Mokėjimai trečiųjų asmenų vardu pagal susitarimą -
     
Grynųjų pinigų operacijos eurais banko padalinyje    
Grynųjų pinigų išėmimas3 - 1,00 % (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas4 - 0,20 % (min. 5 €)

1SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos. SEPA šalių sąrašą galite rasti Europos mokėjimų tarybos tinklapyje.

2SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

3Klientui uždarant sąskaitą išmokamam lėšų likučiui nėra taikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

4Lėšų įnešimui, kai jų tikslas yra sudaryti terminuotojo indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis nėra taikomas.

TERMINUOTI INDĖLIAI

Tarptautinėms įmonėms

Terminas
Palūkanos
6 mėnesių 1,45 %
12 mėnesių 4,00 %
18 mėnesių 4,00 %
24 mėnesių 4,00 %
36 mėnesių 4,00 %
48 mėnesių 1,70 %
60 mėnesių 1,80 %

Finansų įmonėms

Terminas
Palūkanos
12 mėnesių 1,10%
18 mėnesių 1,10%
24 mėnesių 1,20%
36 mėnesių 1,30%
48 mėnesių 1,40%
60 mėnesių 1,50%

Finansinių įstaigų terminuoti indėliai priimami su papildoma 31 d. išankstinio informavimo apie indėlio nutraukimą sąlyga.

Norėdami sudaryti terminuoto indėlio sutartį, kreipkitės el. paštu support@mano.bank. 

KITOS PASLAUGOS
Esminis kliento informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūra 200 €
Įeinančio mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto mokėjimo grąžinimas 50 €
Mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo / korespondento mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Mokėjimo tyrimas (duomenų, pateiktų dokumentų analizė, patikra ir t.t.) 1,00 % (min. 500 €)
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Patvirtinamojo rašto apie klientų lėšų saugojimo sąskaitą finansų įstaigai išdavimas 500 €
Pažyma dėl kaupiamosios sąskaitos atidarymo 100 €
Ketinimo rašto finansų įstaigai išdavimas 100 €
Kitos pažymos, patvirtinimai ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 100 €
VERSLO PASKOLOS
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1,00 % kredito sumos, min. 500 €
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,50 % kredito sumos, min. 500 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 50 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1,00 % nepanaudotos kredito sumos
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis Nuo 0,50 % kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
    NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 100 €
    NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 150 €
    KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 50 €
    KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 100 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 500 €
Kredito refinansavimas 1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 500 €
Mėnesinis sutarties administravimo mokestis 20 € / mėn.
Kredito išmokėjimo mokestis2 20 €
Kiti mokesčiai:  
    Sutikimų/leidimų išdavimas, kiti raštai Nuo 200 €
    Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
    Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
    Garantijos išdavimas Nuo 0,50 % garantijos sumos, min. 500 €
Delspinigiai Nuo 0,10 % už kiekvieną dieną

1Tikslus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų.

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną kredito išmokėjimą, jei kreditas išmokamas dalimis - už kiekvieną kredito dalies išmokėjimą (mokestis nėra taikomas, jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

VERSLO LIZINGAS
Lizingo sutarties parengimo mokestis 1,00 % finansuojamos sumos, min. 350 €
Lizingo limito projekto analizės, vertinimo mokestis 1,00% nuo svarstomo limito sumos, min. 1 000 EUR
Lizingo sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,50 % likutinės vertės, min. 350 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 50 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1,00 % nepanaudotos finansuojamos sumos
Mokestis už Turto vertinimą, kai jį atlieka Bankas 100 €
Dalies turto likutinės vertės padengimo / turto išankstinio išpirkimo mokestis 1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 350 €
Mokestis už susitarimą dėl turto sąlyginio įkeitimo ar trišalį susitarimą dėl turto išpirkimo / Skolos perkėlimo sutarties parengimą 1,00 % nuo likutinės vertės, min. 500 €
Mėnesinis sutarties administravimo mokestis 0 €
Kiti mokesčiai:  
    Mokestis už leidimą subnuomai, sublizingui, panaudai 100 €
    Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su lizingo sutartimi, išdavimas 50 €
    Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
    Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas 50 €
Delspinigiai 0,10 % už kiekvieną dieną

1Tikslus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų.

icon

*LR rezidentu laikomas LR įsteigtas juridinis asmuo, kurio galutiniai naudos gavėjai ir kontroliuojantys asmenys yra LR rezidentai.
Nerezidentu laikomas juridinis asmuo, kuris yra įsteigtas užsienyje ir / arba jo galutiniai naudos gavėjai ir / arba kontroliuojantys asmenys yra užsienio šalių rezidentai.
Klientams juridiniams asmenims, kurių pagrindinė veikla yra azartiniai lošimai, valiutos keitimas, kriptovaliutų prekyba ar vadovaujantis banko vidinėmis procedūromis kita padidintos rizikos veikla, taikomi nerezidentams ir finansų institucijoms nustatyti mokesčiai.