Įkainiai

Rezidentai Nerezidentai TARPTAUTINĖS ĮMONĖS IR FINANSŲ ĮSTAIGOS
Terminuoti indėliai
Terminas
Palūkanos
6 mėnesių 1,35%
12 mėnesių 2,90%
18 mėnesių 2,90%
24 mėnesių 3,10%
36 mėnesių 1,50%
48 mėnesių 1,60%
60 mėnesių 1,70%

Padėjus indėlį internetu, taikomas palūkanų priedas +0,10%.

Pasirinkus palūkanų išmokėjimą kas mėnesį, palūkanos mažinamos -0,20%. 

Minimali įnašo suma - 500 EUR.

Maksimali terminuotų indėlių suma vienam klientui yra 500 000 EUR. Norėdami sudaryti terminuotą indėlį didesnei nei 500 tūkst. EUR sumai su individualiai nustatyta kainodara, kreipkitės el. paštu support@mano.bank. 

 

Banko sąskaita
Banko sąskaitos atidarymas Nemokamai
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas1 5 €
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5 €
Mokestis už lėšų likučių eurais laikymą sąskaitoje2 0,5 % / 360 d.
Mokestis už lėšų likučių kita valiuta laikymą sąskaitoje3 1,00 % / 360 d.
Mėnesinis lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas 0,05 % (min. 5 €)

1Juridiniams asmenims, turintiems paskolą - nemokamai

2Mokestis taikomas, kai kliento lėšų bendras likutis eurais viršija 1 mln. eurų. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Mokestis taikomas, kai kliento lėšų kitomis valiutomis bendras likutis viršija 1 mln. eurų ekvivalentą, apskaičiuotą pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.


 

Mokėjimai internetu

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 0,40 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai    
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Mokėjimai padalinyje

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2 €
SEPA mokėjimai 2 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai    
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas
Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas 50 €
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + užsienio banko mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Patvirtinimai/pažymos auditui pagal kliento prašymą 100 €
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 15 €
Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas5 1% nuo sumos (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas6 0,2% nuo sumos (min. 5 €)

5Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

6Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

Verslo paskolos
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 400  € 
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 300 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui  Min. 250  € 
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos
Kredito refinansavimas 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 500 € 
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 20 €/mėn. 
Kredito išmokėjimo mokestis2 20 €/mėn.
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas Nuo 50 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Garantijos išdavimas Nuo 0,5% nuo garantijos sumos,  min. 500 € 
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo. 

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).
 

Banko sąskaita
Banko sąskaitos atidarymas 300 €
Duomenų patikra, identifikuojant klientą 500 €
Esminis įmonės informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūra 200 €
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas1 50 €
Sąskaitos uždarymas 100 €
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5 €
Mėnesinis lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas 0,05 % (min. 5 €)

 

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje2 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,00 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 2,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  2,25 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 2,50 % / 360 d. 
10,000,000.01 EUR+ 3,00 % / 360 d.

 

Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje3 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 3,00 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 5,00 % / 360 d
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  6,50 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 8,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 10,00 % / 360 d.

1Juridiniams asmenims, turintiems paskolą - nemokamai.

2Mokestis taikomas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Mokestis taikomas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, eurų ekvivalento sumos, apskaičiuotos pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. 

4Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vienos įmonės sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

Mokėjimai internetu

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 1,00 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 0,60 €
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Mokėjimai padalinyje

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2 €
SEPA mokėjimai 2 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 0,60 €        
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Terminuoti indėliai
Terminas
Palūkanos
6 mėnesių  1,35%
12 mėnesių 2,90%
18 mėnesių 2,90%
24 mėnesių 3,10%
36 mėnesių 1,50%
48 mėnesių 1,60%
60 mėnesių 1,70%

Padėjus indėlį internetu, taikomas palūkanų priedas +0,10%.

Pasirinkus palūkanų išmokėjimą kas mėnesį, palūkanos mažinamos -0,20%. 

Minimali įnašo suma - 500 EUR.

Maksimali terminuotų indėlių suma vienam klientui yra 500 000 EUR. Norėdami sudaryti terminuotą indėlį didesnei nei 500 tūkst. EUR sumai su individualiai nustatyta kainodara, kreipkitės el. paštu support@mano.bank.  

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas
Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas 50 €
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + užsienio banko mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Patvirtinimai/pažymos auditui pagal kliento prašymą 100 €
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 15 €

 

Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas6 1% nuo sumos (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas7 0,2% nuo sumos (min. 5 €)

6Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

7Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

Verslo paskolos
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 400  € 
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 300 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui Min. 250  € 
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos
Kredito refinansavimas 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 500 € 
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 20 €/mėn. 
Kredito išmokėjimo mokestis2 20 €/mėn.
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas Nuo 50 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Garantijos išdavimas Nuo 0,5% nuo garantijos sumos,  min. 500 € 
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo. 

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas, jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).
 

Banko sąskaita
Banko sąskaitos atidarymas 500 €
Duomenų patikra, identifikuojant klientą Nuo 1000 €
Preliminarios patikros mokestis1 1000 €
Esminis įmonės informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūra 200 €
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas 70 €
Sąskaitos uždarymas 100 €
Sąskaitos išrašas banke padalinyje 5 €
Mėnesinis lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas 0,05 % (min. 5 €)

 

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje2 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,00 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 2,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  2,25 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 2,50% / 360 d. 
10,000,000.01 EUR+ 3,00 % / 360 d.

 

Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje3 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 3,00 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 5,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  6,50 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 8,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 10,00 % / 360 d.

1Šis mokestis taikomas finansų įstaigoms bei bendrovėms, kurių pagrindinė veikla azartiniai lošimai ir kriptovaliutų prekyba. Bankui ir klientui priėmus sprendimą atidaryti sąskaitą, šio mokesčio suma nebus mažinamas duomenų patikros mokestis.

2Mokestis taikomas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.    

3Mokestis taikomas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, eurų ekvivalento sumos, apskaičiuotos pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį.     

4Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vienos finansinės institucijos sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.    

Depozitinė ir mokėjimų sąskaita

Klientų lėšų saugojimo sąskaita

Klientų lėšų saugojimo sąskaitos atidarymas  500 €
Klientų lėšų saugojimo sąskaitos tvarkymas  200 €/mėn 

 

Mokėjimų sąskaita

Mokėjimų sąskaitos atidarymas 500 €
Mokėjimų sąskaitos tvarkymas 200 €/mėn

 

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje2 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,00 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 2,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  2,25 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 2,50% / 360 d. 
10,000,000.01 EUR+ 3,00 % / 360 d.

 

Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje3 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 3,00 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 5,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  6,50 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 8,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 10,00 % / 360 d.

1Šis mokestis taikomas finansų įstaigoms bei bendrovėms, kurių pagrindinė veikla azartiniai lošimai ir kriptovaliutų prekyba. Bankui ir klientui priėmus sprendimą atidaryti sąskaitą, šio mokesčio suma nebus mažinamas duomenų patikros mokestis.

2Mokestis taikomas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.    

3Mokestis taikomas, nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, eurų ekvivalento sumos, apskaičiuotos pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį.    

4Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vienos finansinės institucijos sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.    

Mokėjimai internetu

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 1,00 €
SWIFT mokėjimai 30 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 0,60 €
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Mokėjimai padalinyje

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2 €
SEPA mokėjimai 2 €
SWIFT mokėjimai 30 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 0,60 €        
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Terminuoti indėliai

Tarptautinėms įmonėms

Terminas
Palūkanos
6 mėnesių 1,35%
12 mėnesių 2,90%
18 mėnesių 2,90%
24 mėnesių 3,10%
36 mėnesių 1,50%
48 mėnesių 1,60%
60 mėnesių 1,70%

Finansų įmonėms

Terminas
Palūkanos
12 mėnesių 1,10%
18 mėnesių 1,10%
24 mėnesių 1,20%
36 mėnesių 1,30%
48 mėnesių 1,40%
60 mėnesių 1,50%

Finansinių įstaigų terminuoti indėliai priimami su papildoma 31 d. išankstinio informavimo apie indėlio nutraukimą sąlyga.

Norėdami sudaryti terminuoto indėlio sutartį, kreipkitės el. paštu support@mano.bank. 

 

 

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas
Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas 50 €
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + užsienio banko mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Patvirtinimai/pažymos auditui pagal kliento prašymą 100 €
Pažyma dėl kaupiamosios sąskaitos atidarymo 100 €
Ketinimo raštas finansų įstaigai  100 €
Klientų lėšų saugojimo sąskaitos patvirtinamasis laiškas finansų įstaigai  500 €
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 15 €

 

Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas6 1% nuo sumos (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas7 0,2% nuo sumos (min. 5 €)

6Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

7Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

Verslo paskolos
Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 400  € 
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 300 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui  Min. 250  € 
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos
Kredito refinansavimas 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 500 € 
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 20 €/mėn.
Kredito išmokėjimo mokestis2 20 €/mėn.
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas Nuo 50 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Garantijos išdavimas Nuo 0,5% nuo garantijos sumos,  min. 500 € 
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo. 

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas, jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).
 

icon