Įkainiai

Rezidentai Nerezidentai TARPTAUTINĖS ĮMONĖS IR FINANSŲ ĮSTAIGOS
Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500€

Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas

nemokamai

Mėnesinis sąskaitos tvarkymas

5€

Sąskaitos uždarymas

5€

Sąskaitų ir papildomų paslaugų, parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas

20€

Sąskaitos išrašas internetu

nemokamai

Sąskaitos išrašas interneto banke padalinyje

5€

Depozitinė sąskaita

Depozitinės sąskaitos atidarymas*

0€

EUR likučių laikymas (% per metus)**

50% ECB metinės palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe

Mėnesinis tvarkymo mokestis***

200€

*Banko depozitinė sąskaita gali būti atidaroma klientui turint Banke einamąją sąskaitą, kuriai taikomi atitinkami Banko įkainiai bei nuo kurios nurašomi depozitinei sąskaitai taikomi mokesčiai.

**Mokestis taikomas nuo sumos, viršijančios 1 000 000€ bendro kliento depozitinių sąskaitų likučio. Mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje. Jei ECB taikoma palūkanų norma yra lygi 0 arba teigiama, mokestis netaikomas.

***Jei depozitinių sąskaitų klientas turi daugiau nei 1, šis mokestis taikomas bendrai už visų kliento depozitinių sąskaitų tvarkymą.

SEPA pinigų pervedimai

Banko viduje ir į kitus bankus internetu

nemokamai

Banko viduje ir į kitus bankus padalinyje

2€

Priverstinio lėšų nurašymo įskaitymas

2€

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2€

Tarptautiniai pinigų pervedimai

Mokėjimai internetu

20€

Mokėjimai padalinyje:*

Paprastas SHA mokėjimas

20€

Skubus SHA mokėjimas

40€

Labai skubus SHA mokėjimas

80€

Paprastas OUR mokėjimas

30€

Skubus OUR mokėjimas

50€

Labai skubus OUR mokėjimas

90€

Paprastas, skubus, labai skubus BEN mokėjimai

nemokamai

*Paprasti mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 16.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 2 Banko darbo dienų. Skubūs mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 14.30 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 1 Banko darbo dienos. Labai skubūs mokėjimai, pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi tą pačią dieną.

Tarptautinio mokėjimo Eurais įskaitymas

5€

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20€

Pavedimo atšaukimas / duomenų koregavimas, kai mokėjimas išsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20€ + užsienio banko mokesčiai

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas

Tarptautinio mokėjimo arba SWIFT pervedimo kopija

15€

Papildomos mokėjimo operacijos patvirtinimas

2€

Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas

20€

Kitos pažymos ir raštai

15€

Banko pažymos bei informacijos paruošimas išoriniams auditoriams

50€

Grynųjų pinigų operacijos

Išėmimas Banko skyriuje

0,8%, min. 2€

Įmokėjimas Banko skyriuje iki 8 000€/dieną

2 €

Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000€/dieną

0,05%

Verslo kreditai

Sutarties sudarymo mokestis

1%, min. 400€

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

1%, min. 300€

Įsipareigojimo mokestis

Nuo 1%

Kreditavimo projekto analizė, vertinimas

Nuo 0,5%, min. 250€

Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra

180€

Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą

50€

Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas

Pagal turto vertintojų įkainius

Sutikimas antriniam įkeitimui, kredito grafiko keitimas su išankstiniu grąžinimu

1%, min. 200€

Grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1% nuo grąžinamos sumos

Refinansavimas

1% grąžinamos sumos, min. 500€

Kredito išmokėjimo mokestis juridiniams asmenims

20€

Mėnesinis administravimo mokestis juridiniams asmenims

20€

Kredito išmokėjimo mokestis ūkininkams

20€

Mėnesinis administravimo mokestis ūkininkams

10€

Raštų, sutikimų išdavimas

50€

Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo

40€

Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas

50€

Garantijos išdavimas

1 000€

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500€

Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas

300€

Mėnesinis sąskaitos tvarkymas

10€

Sąskaitos uždarymas

10€

Sąskaitų ir papildomų paslaugų, parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas

20€

Duomenų patikra, identifikuojant klientą

200€

Sąskaitos išrašas internetu

nemokamai

Sąskaitos išrašas interneto banke padalinyje

5€

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500€

Depozitinė sąskaita

Depozitinės sąskaitos atidarymas*

0€

EUR likučių laikymas (% per metus)**

50% ECB metinės palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe

Mėnesinis tvarkymo mokestis***

200€

*Banko depozitinė sąskaita gali būti atidaroma klientui turint Banke einamąją sąskaitą, kuriai taikomi atitinkami Banko įkainiai bei nuo kurios nurašomi depozitinei sąskaitai taikomi mokesčiai.

**Mokestis taikomas nuo sumos, viršijančios 1 000 000€ bendro kliento depozitinių sąskaitų likučio. Mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje. Jei ECB taikoma palūkanų norma yra lygi 0 arba teigiama, mokestis netaikomas.

***Jei depozitinių sąskaitų klientas turi daugiau nei 1, šis mokestis taikomas bendrai už visų kliento depozitinių sąskaitų tvarkymą.

SEPA pinigų pervedimai

Vidinis Banke internetu

nemokamai

Vidinis Banke padalinyje

2€

Į kitą banką internetu

0,50€

Į kitą banką padalinyje

2,50€

Gauto mokėjimo įskaitymas

0,30€

Priverstinio lėšų nurašymo įskaitymas

2€

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2€

Tarptautiniai pinigų pervedimai

Mokėjimai internetu

30€

Mokėjimai padalinyje:*

Pavedimo atšaukimas arba duomenų koregavimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20€

Paprastas SHA mokėjimas

20€

Skubus SHA mokėjimas

40€

Labai skubus SHA mokėjimas

80€

Paprastas OUR mokėjimas

30€

Skubus OUR mokėjimas

50€

Labai skubus OUR mokėjimas

90€

Paprastas, skubus, labai skunus BEN mokėjimas

nemokamai

*Paprasti mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 16.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 2 Banko darbo dienų. Skubūs mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 14.30 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 1 Banko darbo dienos. Labai skubūs mokėjimai, pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi tą pačią dieną.

Tarptautinio mokėjimo Eurais įskaitymas

5€

Pavedimo atšaukimas arba duomenų koregavimas, kai mokėjimas išsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20€ + užsienio banko mokesčiai

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas

Tarptautinio mokėjimo arba SWIFT pervedimo kopija

15€

Papildomos mokėjimo operacijos patvirtinimas

2€

Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas

20€

Pažymų išdavimas ir raštai

15€

Banko pažymos bei informacijos paruošimas išoriniams auditoriams

50€

Grynųjų pinigų operacijos

Išėmimas Banko skyriuje

0,8%, min. 2€

Įmokėjimas Banko skyriuje iki 8 000€/dieną

2€

Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000€/dieną

0,05%

Verslo kreditai

Sutarties sudarymo mokestis

1%, min. 400€

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

1%, min. 300€

Įsipareigojimo mokestis

Nuo 1%

Kreditavimo projekto analizė, vertinimas

Nuo 0,5%, min. 250€

Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra

180€

Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą

50€

Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas

Pagal turto vertintojų įkainius

Sutikimas antriniam įkeitimui, kredito grafiko keitimas su išankstiniu grąžinimu

1%, min. 200€

Grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1% nuo grąžinamos sumos

Refinansavimas

1% grąžinamos sumos, min. 500€

Kredito išmokėjimo mokestis juridiniams asmenims

20€

Mėnesinis administravimo mokestis juridiniams asmenims

20€

Kredito išmokėjimo mokestis ūkininkams

20€

Mėnesinis administravimo mokestis ūkininkams

10€

Raštų, sutikimų išdavimas

50€

Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo

40€

Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas

50€

Garantijos išdavimas

1 000€

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500€

Banko sąskaita

Banko sąskaitos atidarymas

300€

Mėnesinis sąskaitos tvarkymas

30€

Sąskaitos uždarymas

30€

Sąskaitų ir papildomų paslaugų, parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas

20€

Duomenų patikra, identifikuojant klientą

Min. 500€

Sąskaitos išrašas internetu

nemokamai

Sąskaitos išrašas padalinyje

5€

Terminuoti indėliai

Indėlio terminas

Mokamos palūkanos

1 mėnesio terminui

0,10%

3 mėnesių terminui

0,30%

6 mėnesių terminui

0,50%

9 mėnesių terminui

0,60%

12, 13, 15, 17 mėnesių terminams

1,30%

18 mėnesių terminui

1,50%

24 mėnesių terminui

1,70%

36 mėnesių terminui

1,90%

48 mėnesių terminui

2,00%

60 mėnesių terminui

2,20%

Minimali indėlio suma

500€

Depozitinė sąskaita

Depozitinės sąskaitos atidarymas*

0€

EUR likučių laikymas (% per metus)**

50% ECB metinės palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe

Mėnesinis tvarkymo mokestis***

200€

*Banko depozitinė sąskaita gali būti atidaroma klientui turint Banke einamąją sąskaitą, kuriai taikomi atitinkami Banko įkainiai bei nuo kurios nurašomi depozitinei sąskaitai taikomi mokesčiai.

**Mokestis taikomas nuo sumos, viršijančios 1 000 000€ bendro kliento depozitinių sąskaitų likučio. Mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje. Jei ECB taikoma palūkanų norma yra lygi 0 arba teigiama, mokestis netaikomas.

***Jei depozitinių sąskaitų klientas turi daugiau nei 1, šis mokestis taikomas bendrai už visų kliento depozitinių sąskaitų tvarkymą.

SEPA pinigų pervedimai

Vidinis Banke internetu

nemokamai

Vidinis Banke padalinyje

2€

Į kitą banką internetu

0,50€

Į kitą banką padalinyje

2,50€

Gauto mokėjimo įskaitymas

0,30€

Priverstinio lėšų nurašymo įskaitymas

2€

Pavedimo atšaukimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš banko

2€

Tarptautiniai pinigų mokėjimai

Mokėjimai internetu

30€

Mokėjimai padalinyje:*

Paprastas SHA mokėjimas

20€

Skubus SHA mokėjimas

40€

Labai skubus SHA mokėjimas

80€

Paprastas OUR mokėjimas

30€

Skubus OUR mokėjimas

50€

Labai skubus OUR mokėjimas

90€

Paprastas, skubus, labai skubus BEN mokėjimas

nemokamai

*Paprasti mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 16.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 2 Banko darbo dienų. Skubūs mokėjimai, pateikti Banke darbo dieną iki 14.30 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi po 1 Banko darbo dienos. Labai skubūs mokėjimai, pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., į gavėjo arba korespondentinio banko sąskaitą įskaitomi tą pačią dieną.

Tarptautinio mokėjimo Eurais įskaitymas

5€

Pavedimo atšaukimas arba duomenų koregavimas, kai mokėjimas neišsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20€

Pavedimo atšaukimas arba duomenų koregavimas, kai mokėjimas išsiųstas iš Banko (valiutos konversija neatšaukiama)

20€ + užsienio banko mokesčiai

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas

Tarptautinio mokėjimo arba SWIFT pervedimo kopija

15€

Papildomos mokėjimo operacijos patvirtinimas

2€

Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas

20€

Pažymų išdavimas ir raštai

15€

Banko pažymos bei informacijos paruošimas išoriniams auditoriams

50€

Grynųjų pinigų operacijos

Išėmimas Banko skyriuje

0,8%, min. 2€

Įmokėjimas Banko skyriuje iki 8 000€/dieną

2€

Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000€/dieną

0,05%

Verslo kreditai

Sutarties sudarymo mokestis

1%, min. 400€

Sutarties sąlygų keitimo mokestis

1%, min. 300€

Įsipareigojimo mokestis

Nuo 1%

Kreditavimo projekto analizė, vertinimas

Nuo 0,5%, min. 250€

Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra

180€

Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą

50€

Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas

Pagal turto vertintojų įkainius

Sutikimas antriniam įkeitimui, kredito grafiko keitimas su išankstiniu grąžinimu

1%, min. 200€

Grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1% nuo grąžinamos sumos

Refinansavimas

1% grąžinamos sumos, min. 500€

Kredito išmokėjimo mokestis juridiniams asmenims

20€

Mėnesinis administravimo mokestis juridiniams asmenims

20€

Kredito išmokėjimo mokestis ūkininkams

20€

Mėnesinis administravimo mokestis ūkininkams

10€

Raštų, sutikimų išdavimas

50€

Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo

40€

Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas

50€

Garantijos išdavimas

1 000€

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.