Naujų sankcijų poveikis AB „Mano bankas“ klientams (atnaujinta 2022-03-18)

2022 March 03

Naujų sankcijų poveikis AB „Mano bankas“ klientams (atnaujinta 2022-03-18)

AB „Mano bankas“ informuoja, kad nuo 2022 metų kovo 1 dienos nevykdo jokių mokėjimų bet kokia valiuta į Rusijos ir Baltarusijos teritorijoje veikiančias finansų įstaigas bei stabdys detaliam patikrinimui visus iš Rusijos ir Baltarusijos įeinančius mokėjimus.

Suprantame, kad tai gali sutrikdyti tiek jus, tiek jūsų klientus. Užtikriname, kad AB „Mano bankas“ imasi visų būtinų veiksmų siekiant užtikrinti paslaugų tęstinumą laikantis ES sankcijų bei reikalavimų. Bankas dirba įprastu režimu, visos su Rusija ir Baltarusija nesusijusios banko funkcijos ir paslaugos teikiamos įprasta tvarka.

Rekomenduojame klientams:

  • atkreipti dėmesį, kad bankas negalės priimti indėlių ir mokėjimų iš Rusijos ir Baltarusijos piliečių, Rusijoje ar Baltarusijoje gyvenančių fizinių asmenų arba ten įsteigtų juridinių asmenų, jei bendra jų vertė vienoje kredito įstaigoje viršys 100 000 EUR
  • prieš pradedant dirbti su verslo partneriais ir vykdant sandorius, susijusius su Rusija ir Baltarusija, iš anksto atsakingai įsivertinti sankcijų riziką, atsižvelgiant į importuojamas ar eksportuojamas prekes, galutinį gavėją ir prekių panaudojimo tikslą
  • būti pasirengus, banko prašymu, pateikti mokėjimą pagrindžiančius dokumentus – muitinės dokumentus, leidimus importui ar eksportui, važtaraščius bei informaciją apie naudos gavėjus
  • banko mokėjimų paskirtyje pateikti išsamią ir tikslią informaciją. Atliekant mokėjimus pagal sąskaitą-faktūrą nurodykite ne tik jos numerį, bet ir prekių galutinį gavėją ar kitą svarbią informaciją
  • pasitikrinti, ar klientas bei jo vadovai, akcininkai, naudos gavėjai nėra įtraukti į asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, sąrašą, o juridiniams asmenims, turintiems ryšių su JAV, patikrinti, ar kliento bei jo vadovo, akcininko, naudos gavėjo nėra JAV sankcijų sąrašuose.

Sąrašas nėra baigtinis, todėl jis nuolat peržiūrimas bei, esant poreikiui, atnaujinamas. Dėl didelio kiekio sparčiai išleidžiamų naujų sankcijų, atnaujinimai gali šiek tiek vėluoti, todėl  pažymima, kad įgyvendinant ES sankcijas, visų pirma reikėtų vadovautis ES teisės aktais, publikuojamais Oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje.

Atkreipiame dėmesį! Dėl ES taikomų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai, AB „Mano bankas“ gali taikyti išplėstinius mokėjimo operacijų tikrinimo procesus. Dėl šios priežasties gali pailgėti piniginės operacijos (įskaitant lėšų įskaitymą) įvykdymo terminas.

Naudingos nuorodos: